Uwijamy się jak pszczoły w ulu! W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy 74 korzystne dla naszych Klientów wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi! Prawomocnie zakończyliśmy 13 spraw. 4 wyroki zapadły w sprawach z powództw banków – oczywiście żaden bank nie uzyskał ani złotówki tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału czy tytułem…

To się dzieje naprawdę! Getin wydaje list mazalny w sprawie, w której Sąd przesłankowo uznał umowę za nieważną (w sprawie z powództwa banku). Mamy nadzieję, że to nie jednorazowy przypadek i że już niedługo otrzymamy kolejne listy mazalne (w ostatnim czasie wystąpiliśmy o takowe w pozostałych sprawach zakończonych prawomocnie przesłankową nieważnością). List mazalny GNB Zobacz…

Co można zrobić w czasie wakacji? Między innymi uzyskać prawomocny wyrok w sprawie frankowej! Tak, to nie pomyłka, w jednej z naszych spraw uzyskaliśmy PRAWOMOCNY wyrok w 3 miesiące! Od czerwca w sprawach naszych Klientów zapadły łącznie 73 korzystne wyroki. Poniżej przedstawiamy zestawienie dwóch ostatnich miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Tylko w tym czasie zapadło…

Wracamy po dłuższej przerwie. Mamy już co prawda koniec lipca ale nie mieliśmy jeszcze okazji podzielić się wyrokami z czerwca. Dlatego dla porządku najpierw przedstawimy krótkie sprawozdanie z czerwca, a lipcowe wyroki postaramy się zamieścić w przyszłym tygodniu. W czerwcu uzyskaliśmy łącznie 30 korzystnych wyroków, w tym 5 prawomocnych. Tym samym w pierwszej połowie roku…

Ponownie wracamy po ponad miesięcznej przerwie. W maju uzyskaliśmy łącznie 19 korzystnych wyroków (w tym 4 prawomocne)! 1. Wyrokiem z dnia 05.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (I C 746/22/S, SSR Michalina Walat-Lis) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od…

Wracamy po dłuższej przerwie. W kwietniu uzyskaliśmy łącznie 29 wyroków, w tym 4 prawomocne (z czego 3 w Krakowie – prawomocnie padł Fortis, PKO BP, Santander Consumer Bank i mBank). W 3 sprawach Sądy oddaliły w całości roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Tytułem ciekawostki – w Sądzie Okręgowym w Krakowie…

W tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów aż 4 prawomocne wyroki. Łącznie dowiedzieliśmy się natomiast o 9 korzystnych rozstrzygnięciach! 1. Wyrokiem z dnia 27.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2614/21, SSO Iwona Grzegorzewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) w…

Za nami kolejny tydzień obecności na salach sądowych – wyjątkowo nieco spokojniejszy niż zazwyczaj. Poniżej prezentujemy zestawienie wyroków, które w ostatnim czasie zapadły w sprawach naszych Klientów. 1. Wyrokiem z dnia 14.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (III Ca 1148/22, SSO Joanna Wiecka-Jelińska) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku…

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych! Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I…

Przegrywamy z Raiffeisenem pierwszy raz od 6 lat – czyli po uzyskaniu ponad 60 korzystnych wyroków przeciwko temu bankowi! Paradoksalnie, pomimo przegranej – cieszymy się, że wyrok zapadł, bowiem przybliża nas to do niemal pewnej i oczywistej jego zmiany na korzyść Klienta przez Sąd II instancji. Poza opisanym powyżej wyrokiem, poniżej przedstawiamy również pozostałe orzeczenia,…

Strona 0 z 51 5

Umowy zawierane z Getin Noble Bank S.A. (w tym z Noble Bank S.A.) stanowią typowy przykład kredytu indeksowanego. To, co istotne w przypadku wszystkich umów Getin Noble Bank S.A., to że bank ten jest obecnie w stanie upadłości i wszelkie wierzytelności powinny być zgłaszane poprzez system KRZ, a ewentualne postępowania sądowe o ustalenie nieważności lub uzgodnienie treści księgi wieczystej, powinny być kierowane przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank.

Należy również mieć na uwadze, że spór sądowy nie ma obecnie sensu, jeżeli ktoś ma już spłacony w całości kredyt (zakończoną umowę) lub też jeżeli saldo kredytu jest już naprawdę niewielkie (jedyna korzyść, na jaką należy liczyć w przypadku nieważności umowy, to likwidacja salda zadłużenia, nie należy liczyć na odzyskanie jakiejkolwiek nadwyżki ponad kapitał).

Umowy Getin Bank (tzw. DomBank)

Zdecydowana większość umów Getinu była zawierana z tzw. DomBankiem (nazwa handlowa Getin Bank S.A.). W banku tym był stosowany w zasadzie jeden wzorzec umowny, choć warto wspomnieć, że jednostki redakcyjne ulegały zmianom i stąd postanowienia niedozwolone w zależności od umowy można znaleźć w różnych częściach umowy. Wzorzec ten nie posiada żadnych cech szczególnych.

Umowy Noble Bank (tzw. Metrobank)

W przypadku umów Noble Banku jedyną cechą szczególną jest załącznik do umowy (oświadczenie kredytobiorcy), w którym kredytobiorca oświadczał, że jest świadomy, że maksymalny spread banku będzie wynosił 10% (5% w każdą stronę). Okoliczność ta w naszej ocenie nie ma w zasadzie żadnego znaczenia, choć oczywiście w ocenie banku jest to kluczowe z perspektywy ważności umowy. Co istotne, podobny zapis stosował DNB Nord, w odniesieniu do którego Sąd Najwyższy miał już okazję w 2014 r. potwierdzić, że tego rodzaju rozpiętość jest zbyt duża z perspektywy interesów kredytobiorcy-konsumenta.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Getin Noble Bank S.A.

W sprawach dotyczących umów Getin Banku uzyskaliśmy już ponad 60 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer