To się dzieje naprawdę! Getin wydaje list mazalny w sprawie, w której Sąd przesłankowo uznał umowę za nieważną (w sprawie z powództwa banku). Mamy nadzieję, że to nie jednorazowy przypadek i że już niedługo otrzymamy kolejne listy mazalne (w ostatnim czasie wystąpiliśmy o takowe w pozostałych sprawach zakończonych prawomocnie przesłankową nieważnością). List mazalny GNB Zobacz…

Krótkie podsumowanie ostatnich 2 dni. Najważniejsza wiadomość to oddalenie zażalenia Getin Noble Bank na udzielone zabezpieczenie pomimo wszczętej restrukturyzacji tego banku. Decyzja Sądu potwierdza tylko nasze stanowisko, zgodnie z którym Sądy mogą – a wręcz powinny – procedować zabezpieczenia, które nie są skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji. 1. Wyrokiem z dnia 06.10.2022 r. Sąd…

W tym tygodniu wyjątkowo uzyskaliśmy tylko jeden prawomocny wyrok – tym razem w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Nasza aktualna statystyka z Getinem w sprawach, w których reprezentujemy konsumentów, to 32:0 – w tym 8 spraw zakończonych prawomocnie. Wyrokiem z dnia 14.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 951/20, SSA Małgorzata Kuracka) zmienił…

Nietypowa prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank. 17.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Grzegorz Tyliński, VI ACa 757/18) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.08.2018 r. (XXV C 342/17) zasądzającego od banku na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 71 tys. zł wraz…

Kolejne bardzo dobre wieści z Krakowa! 3 wyroki potwierdzające nieważność umów kredytowych, a dodatkowo – krótka relacja z dzisiejszej rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. 1. Wyrokiem z dnia 01.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 641/20, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 108 tys….

Na osłodę poniedziałku – kolejne 4 nieważności! Prawomocnie padł Raiffeisen, a nieprawomocnie w Krakowie – Getin, Santander i PKO! 1. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 27/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) w ten sposób, że…

Prawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku oraz odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 1. Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 650/21, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 2302/20, SSO…

Getin Noble Bank przegrywa proces o zapłatę przeciwko naszym Klientom! 25 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 561/19, SSR del. Dariusz Podyma) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.  …

Kolejna wygrana i kolejna nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF! 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, sygn. akt sprawy XXIV C 2987/20) uwzględnił w całości nasze powództwo ustalając nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank i zasądzając na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 7 tys….

Nasza statystyka spraw dotyczących umów zawartych z FORTIS bankiem to na dzień dzisiejszy 3:0. 02.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5145/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Strona 0 z 21 2

Umowy zawierane z Getin Noble Bank S.A. (w tym z Noble Bank S.A.) stanowią typowy przykład kredytu indeksowanego. To, co istotne w przypadku wszystkich umów Getin Noble Bank S.A., to że bank ten jest obecnie w stanie upadłości i wszelkie wierzytelności powinny być zgłaszane poprzez system KRZ, a ewentualne postępowania sądowe o ustalenie nieważności lub uzgodnienie treści księgi wieczystej, powinny być kierowane przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank.

Należy również mieć na uwadze, że spór sądowy nie ma obecnie sensu, jeżeli ktoś ma już spłacony w całości kredyt (zakończoną umowę) lub też jeżeli saldo kredytu jest już naprawdę niewielkie (jedyna korzyść, na jaką należy liczyć w przypadku nieważności umowy, to likwidacja salda zadłużenia, nie należy liczyć na odzyskanie jakiejkolwiek nadwyżki ponad kapitał).

Umowy Getin Bank (tzw. DomBank)

Zdecydowana większość umów Getinu była zawierana z tzw. DomBankiem (nazwa handlowa Getin Bank S.A.). W banku tym był stosowany w zasadzie jeden wzorzec umowny, choć warto wspomnieć, że jednostki redakcyjne ulegały zmianom i stąd postanowienia niedozwolone w zależności od umowy można znaleźć w różnych częściach umowy. Wzorzec ten nie posiada żadnych cech szczególnych.

Umowy Noble Bank (tzw. Metrobank)

W przypadku umów Noble Banku jedyną cechą szczególną jest załącznik do umowy (oświadczenie kredytobiorcy), w którym kredytobiorca oświadczał, że jest świadomy, że maksymalny spread banku będzie wynosił 10% (5% w każdą stronę). Okoliczność ta w naszej ocenie nie ma w zasadzie żadnego znaczenia, choć oczywiście w ocenie banku jest to kluczowe z perspektywy ważności umowy. Co istotne, podobny zapis stosował DNB Nord, w odniesieniu do którego Sąd Najwyższy miał już okazję w 2014 r. potwierdzić, że tego rodzaju rozpiętość jest zbyt duża z perspektywy interesów kredytobiorcy-konsumenta.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Getin Noble Bank S.A.

W sprawach dotyczących umów Getin Banku uzyskaliśmy już ponad 60 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer