Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie sporów cywilnych, tak w negocjacjach przedsądowych, w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu egzekucyjnym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania. Sporządzamy opinie prawe oraz udzielamy porad prawnych, dostosowując nasze czynności do potrzeb Klienta. Dochodzimy roszczeń również w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

  • nieruchomości, własności i innych praw rzeczowych (m.in. ochrona posiadania, przywrócenie posiadania, ochrona własności, immisje, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, zasiedzenie służebności gruntowej, służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw i zastaw rejestrowy);
  • zobowiązań (m.in. sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub szkody na mieniu, w tym odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, sprawy związane z niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej, za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prowadzenie cudzych praw bez zlecenia);
  • umów handlowych (m.in. umowy sprzedaży, w szczególności dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady, sprzedaży na raty, odkupu, pierwokupu, zamiany, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy deweloperskiej, umowy leasingu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy rachunku bankowego, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy przewozu osób i rzeczy, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy przechowania, umowy składu, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia, weksli, warrantów i czeków);
  • spadków (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu, uznanie za niegodnego dziedziczenia);
  • ochrony konsumentów (m.in. klauzule niedozwolone – abuzywne, postępowanie przed Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji – UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konsumentów i Konkurencji SOKiK, dostosowywanie wzorców umownych oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem występowania klauzul niedozwolonych).

OFERTA

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer