Waga sprawiedliwość

Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego miesiąca. We wrześniu uzyskaliśmy łącznie 32 korzystne rozstrzygnięcia. W 3 sprawach Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku (najbardziej cieszy pkt 19 dot. Fortisu). 5 wyroków zapadło na etapie II instancji. Na uwagę zasługują dwa wyroki kredytów indeksowanych kursem Euro z 2012 r. (nr 14 i 29).

1. Wyrokiem z dnia 01.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1829/20, SSO Bożena Chłopecka) uzupełnił wyrok z dnia 27 czerwca 2023 r. (I C 1829/20) w ten sposób, że zasądził od mBanku S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).
Wcześniej Sąd przez pomyłkę zasądził wyłącznie kwoty dochodzone w złotówkach, przez co konieczny stał się wniosek o uzupełnienie wyroku.

2. Wyrokiem z dnia 04.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2972/22, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 64 tys. zł i ponad 59 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 04.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2618/22, SSR del. Michał Siemieniec) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Lukas Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwoty ponad 132 tys. zł i ponad 300 CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 05.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3185/22, SSR del. Marcin Hałgas) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 12 tys. zł i ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 06.09.2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 552/22, spr. SSA Lucyna Morys-Magiera, SSA Elżbieta Karpeta, SSA Aleksandra Korusiewicz) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.12.2021 r. (I C 468/20), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 11.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (XV C 1155/23, SSO Weronika Klawonn) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 116 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A., którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 11.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1244/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy zawartej w maju 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 58 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 11.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1030/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy zawartej w 2007 r. z Lukas Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i ponad 45 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 12.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 415/20, SSR del. Adam Mitkiewicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 68 tys. zł i ponad 71 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 12.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 6923/21, SSO Paweł Krekora) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 80 tys. zł i ponad 53 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A., którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 14.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2193/21, SSR del. Marcin Hałgas) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 135 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 14.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2796/22, SSO Krzysztof Dyl) ustalił nieważność umowy zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny), jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 60 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 15.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3076/20, SSR del. Łukasz Bobek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z dawnym Polbankiem, którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 18.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie (I C 494/23, SSO Waldemar Nawrocki) ustalił nieważność umowy indeksowanej kursem Euro zawartej w 2012 r. z BRE Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 74 tys. EUR wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrokiem z dnia 18.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5927/23, SSO Paweł Kaszak) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 239 tys. zł i ponad 232 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła dwóch umów denominowanych (kredytu i pożyczki) zawartych w 2008 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A., które sąd uznał za nieważne.
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 19.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie (I C 655/23, SSO Edward Panek) ustalił nieważność umowy zawartej w kwietniu 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 56 tys. zł i ponad 25r tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 19.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2141/21, SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 25 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z dawnym Polbankiem, którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 19.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3614/21, SSR del. Alicja Węglowska) ustalił nieważność umowy zawartej w 2005 r. z GE Money Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 134 tys. zł i ponad 56 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

19. Postanowieniem z dnia 20.09.2023 r. Sąd Najwyższy (I CSK 6970/22, SSN Jacek Grela) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (I ACa 225/22).
Sprawa dotyczyła umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A.

20. Wyrokiem z dnia 20.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1329/22, SSO Krzysztof Lisek) oddalił w przeważającej części powództwo mBank S.A., zasądzając na rzecz banku od naszych Klientów kwotę ponad 525 tys. zł wraz odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), proporcjonalnie rozdzielając pomiędzy stronami koszty postępowania.
Sprawa dotyczyła powództwa banku, w ramach którego bank dochodził kwoty ponad 1,3 mln zł tytułem salda zadłużenia. Na skutek uznania umowy za nieważną zadłużenie naszych Klientów zmniejszyło się o ponad 800 tys. zł (nie uwzględniając odsetek, które wynosiłyby kolejne kilkaset tysięcy złotych).

21. Wyrokiem z dnia 21.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 320/23, spr. SSO Magdalena Majewska, SSO Magdalena Daria Figura, SSO Maria Dudziuk) oddalił w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 27.10.2022 r. (VI C 3459/19), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

22. Wyrokiem z dnia 21.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1304/20, SSO Anna Pogorzelska) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Fortis Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 5 tys. zł i ponad 91 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

23. Postanowieniem z dnia 22.09.2023 r. Sąd Najwyższy (I CSK 4983/22, SSN Roman Trzaskowski) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.03.2022 r. (VI ACa 63/21).

24. Wyrokiem z dnia 22.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 2846/21, SSO Ewa Karwowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH kwotę ponad 124 tys. zł, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A., którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

25. Wyrokiem z dnia 26.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 1510/22, spr. SSO Jan Bołonkowski, SSO Katarzyna Małysa, SSR del. Anna Perkowska) uwzględnił naszą apelację oraz oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sadu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.03.2022 r. (I C 1333/20), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd podwyższył o ponad 3 tys. zł wcześniej zasądzoną kwotę, wskazując jako podstawę rozstrzygnięcia nieważność umowy (wcześniej Sąd Rejonowy odfrankowił kredyt).
Wyrok jest prawomocny.

26. Wyrokiem z dnia 26.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 2811/21, SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami za okres ponad 3 lat (w związku z uwzględnieniem zarzut zatrzymania), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A., którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

27. Wyrokiem z dnia 27.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 958/23, SSO Magdalena Soboń) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 68 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z dawnym Polbankiem, którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrokiem z dnia 27.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3212/21, SSO Krzysztof Lisek) oddalił w całości pozew Banku BPH S.A. skierowany przeciwko naszym Klientom oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2004 r. z GE Bankiem Mieszkaniowym S.A., którą Sąd uznał za nieważną. Z uwagi na dokonane przez nas potrącenia Sąd oddalił powództwo o zwrot kwoty kapitału, jednocześnie uznając, że bankowi nie przysługują jakiekolwiek kwoty tytułem waloryzacji, czy też tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrokiem z dnia 27.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1164/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy indeksowanej kursem Euro zawartej w 2012 r. z BRE Bank S.A., jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 37 tys. EUR wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

30. Postanowieniem z dnia 28.09.20236. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 1516/22 (SSA Dariusz Janiszewski /spr./, SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, SSA Karolina Sarzyńska) oddalający apelację Banku Millenium S.A. (w sprawie z powództwa banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału) i zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania odwoławczego. r. Sąd Najwyższy (I CSK 6286/22, SSN Monika Koba) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.05.2022 r. (V ACa 338/19).

31. Wyrokiem z dnia 28.09.2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (II Ca 1666/23, SSO Małgorzata Brulińska) oddalił w całości apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sadu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 21.03.2023 r. (XI C 1235/19), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

32. Wyrokiem z dnia 29.09.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 18192/22, SSO Barłomiej Biegański) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 123 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Warto odnotować, że we wrześniu uzyskaliśmy także prawomocne orzeczenie oddalające roszczenia banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, tj. WWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 1516/22 (SSA Dariusz Janiszewski /spr./, SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, SSA Karolina Sarzyńska) oddalający apelację Banku Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania odwoławczego.

We wrześniu otrzymaliśmy ponadto jeden wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym jeszcze w sierpniu.

Wyrokiem z dnia 23.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1195/20, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 95 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer