Sprawiedliwość piasek

Co można zrobić w czasie wakacji? Między innymi uzyskać prawomocny wyrok w sprawie frankowej! Tak, to nie pomyłka, w jednej z naszych spraw uzyskaliśmy PRAWOMOCNY wyrok w 3 miesiące!

Od czerwca w sprawach naszych Klientów zapadły łącznie 73 korzystne wyroki. Poniżej przedstawiamy zestawienie dwóch ostatnich miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Tylko w tym czasie zapadło 38 wyroków, w tym 7 prawomocnych. W dwóch sprawach Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej złożonej przez banki.
Na szczególną uwagę zasługuje rekordowy pod względem szybkości wyrok z pkt 15. To efekt dwóch czynników. Po pierwsze skład sądu – to żadna tajemnica, że SSR del. Anna Baran działa wyjątkowo sprawnie. Po drugie, to efekt najpewniej nowych wytycznych BNP Paribas Bank Polska S.A., który wg naszej wiedzy co do zasady nie składa już apelacji od korzystnych dla kredytobiorców wyroków I instancji (o ile tylko kredytobiorcy zgadzają się na wzajemne rozliczenie uwzględniające konieczność zwrotu kapitału).

1. Postanowieniem z dnia 14.06.2023 r. Sąd Najwyższy (I CSK 1146/23, SSN Marcin Łochowski) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022 r. (V Ca 63/22).

2. Wyrokiem z dnia 4.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1957/20, SSO Tadeusz Bulanda) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 234 tys. zł wraz odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 4.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3399/21, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 4.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 14806/22, SSO Katarzyna Dawid-Birska) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 60 tys. zł i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 5.07.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 165/22, spr. SSA Kamil Grzesik, SSA Jerzy Bess, SSA Anna Kowacz-Braun), na skutek apelacji mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.12.2021 r. (I C 377/21), zmienił jedynie w nieznacznym zakresie w/w wyrok, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 6.07.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 445/22, spr. SSA Józef Wąsik, SSA Anna Kowacz- Braun, SSA Andrzej Żelazowski), na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.12.2021 r. (I C 1138/21), zmienił jedynie w nieznacznym zakresie w/w wyrok, oddalając część zasądzonych na jej korzyść odsetek i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 6.07.2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (I C 1484/18, SSR Monika Nagórny), zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 7.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 3657/20, Barbara Pyz-Kędzierska), zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 7.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 396/21, SSO Izabela Fountoukidis) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytu, kwoty ponad 62 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 10.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2169/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 63 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 11.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (I C 238/23, SSO Ewa Domańska) ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r., zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 291 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 13.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1948/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) i zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 245 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 13.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2796/21, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytu, kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

14. Postanowieniem z dnia 13.07.2023 r. Sąd Najwyższy (I CSK 3766/22, SSN Paweł Grzegorczyk) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (I ACa 1158/17).

15. Wyrokiem z dnia 17.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2450/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 17.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 4099/22, SSO Anna Chmielarz) oddalił powództwo PKO BP S.A. skierowane przeciwko naszym Klientów o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 20.07.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 162/23, SSO del. Iwona Grzegorzewska), na skutek apelacji PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (XXVIII C 4553/21), zmienił jedynie w nieznacznym zakresie w/w wyrok, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego w 04.2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest prawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 20.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2777/21, SSO Edyta Żyła) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millenium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwotę ponad 209 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

19. Wyrokiem z dnia 21.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Kielcach (I C 1833/20, SSO Edyta Sikorska) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 110 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. (tzw. kredyt hipoteczny MIX).
Wyrok jest nieprawomocny.

20. Wyrokiem z dnia 25.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (I C 320/23, SSO Ilona Kolarz) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 106 tys. zł, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2002 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

21. Wyrokiem z dnia 25.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie (I C 416/23, SSO Edward Panek) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

22. Wyrokiem z dnia 26.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1184/20, SSO Monika Dominiak) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

23. Wyrokiem z dnia 27.07.2023 r. Sad Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1076/19, SSO Jacek Tyszka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami (od upływu 14-dniowego okresu od doręczenia bankowi powództwa). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

24. Wyrokiem z dnia 28.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1375/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 265 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

25. Wyrokiem z dnia 1.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 2846/22, SSO Liliana Kaltenbek) w znacznej większości oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 8.07.2022 r. (I C 2032/20/K), zmieniając w zasadzie tylko okres, za który zasądzono odsetki.
Sąd w całości obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum), którą sąd uznał za nieważną.
Wyrok jest prawomocny.

26. Wyrokiem z dnia 2.08.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 589/22, SSA Beata Kurdziel) uwzględnił w znacznej części apelację naszych Klientów od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.02.2022 r. (I C 344/20) i ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 140 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

27. Wyrokiem z dnia 3.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2712/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A., zasądzając na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 169 tys. zł i ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami (od upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrokiem z dnia 3.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 383/18, SSO Joanna Bitner) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 6 tys. CHF, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążając go kosztami postępowania.
Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrokiem z dnia 3.08.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia (VI C 1178/20/S, as. Ewelina Kościółek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytu, kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

30. Wyrokiem z dnia 7.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4067/21, SSR del. Michał Maj) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwotę ponad 96 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

31. Wyrokiem z dnia 7.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (I C 39/22, SSO Artur Filas) oddalił powództwo mBank S.A. skierowane przeciwko naszym Klientów o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

32. Wyrokiem z dnia 8.08.2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 404/22, spr. SSA Piotr Łakomiak, SSA Joanna Naczyńska, SSA Jolanta Polko) na skutek apelacji ING Banku Śląskiego S.A. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.11.2021 r. (II C 544/20) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 25 tys. CHF wraz z odsetkami. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Zmiana wyroku wynikała wyłącznie z uwzględnienia zarzutu potrącenia zgłoszonego już po wyroku w I instancji.
Wyrok jest prawomocny.

33. Wyrokiem z dnia 8.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1166/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. umowy kredytowej (Własny Kąt Hipoteczny) i zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę ponad 410 tys. zł wraz z odsetkami (od dni upływu terminów zakreślonych bankowi w wezwaniach do zapłaty). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

34. Wyrokiem z dnia 8.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2447/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy kredytowej „mPlan” z 2008 r. i zasądził na rzecz naszego Klienta od mBanku S.A. kwotę ponad 203 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

35. Wyrokiem z dnia 10.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2496/22, SSO Irena Żarnowska – Sporysz) ustalił nieważność umowy kredytowej „mPlan” z 2008 r. i zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwoty ponad 154 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postepowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

36. Wyrokiem z dnia 11.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1366/19, SSO Krzysztof Tarapata) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 279 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

37. Wyrokiem z dnia 17.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 768/22, SSO Joanna Radzyńska – Głowacka) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, ponad 193 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

38. Wyrokiem z dnia 23.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2788/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny) i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 120 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

39. Wyrokiem z dnia 25.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1887/20, SSO Mariusz Solka) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem BGŻ S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 191 tys. zł wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

40. Wyrokiem z dnia 29.08.2023 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie (I C 76/23, ASR Łukasz Pawlak) oddalił w całości powództwo ING Banku Śląskiego S.A. przeciwko naszej Klientce o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążył bank kosztami postępowania.

Dodatkowo chcielibyśmy podzielić się informacją o zapadłym we wcześniejszych miesiącach wyroku z dnia 28.06.2023, w którym Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1094/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami (od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer