Figura sprawiedliwości i prawnik

Dzisiaj o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r. (II CSK 497/18), który w ostatnim czasie został nam doręczony.
W czerwcu 2018 r. zgłosił się do nas klient, który prawomocnie przegrał w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie sprawę o pozbawienie wykonalności BTE. Pozew zawierał tylko argumentację dotyczącą nieprawidłowego wypowiedzenia (doręczenie na niewłaściwy adres pomimo wysłania przez kredytobiorcę wiadomości email o zmianie adresu do korespondencji). Sąd Okręgowy uznał, że powód nie udowodnił, że prawidłowo zawiadomił bank o zmianie adresu do korespondencji (wskazując, że powód nie dołączył regulaminu a bez tego nie sposób uznać, czy istniała możliwość zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji drogą mailową). W apelacji znalazła się bardzo uboga argumentacja dotycząca abuzywności klauzul indeksacyjnych. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że argumentacja w zakresie abuzywności jest już spóźniona, w pełni zgadzając się z Sądem Okręgowym, co do obowiązku wykazania możliwości zmiany adresu do korespondencji w takiej formie.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W zastanej sytuacji zdecydowaliśmy, że złożymy zupełnie nowy pozew o pozbawienie wykonalności BTE (przedstawiając kompletną argumentację dot. nieważności i abuzywności) i jednocześnie złożymy skargę kasacyjną ale umyślnie powołując jedynie argumentację w zakresie nieprawidłowego doręczenia wypowiedzenia umowy. Celowo nie chcieliśmy w skardze kasacyjnej podnosić, że sąd powinien zbadać nieważność umowy i abuzywność z urzędu, gdyż wówczas narażalibyśmy się na zarzut stanu zawisłości sprawy i nie moglibyśmy złożyć drugiego powództwa, a było to kluczowe z punktu widzenia uzyskania nowego zabezpieczenia poprzez zawieszenie egzekucji. Zabezpieczenie oczywiście uzyskaliśmy a w sprawie Sąd dopuścił opinię biegłego na odfrankowienie. W międzyczasie jednak został wydany wspomniany wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy w pełni zgodził się z naszą argumentacją, że to bank (tutaj Santander Consumer Bank) powinien udowodnić, że kredytobiorca nie mógł zawiadomić o zmianie adresu do korespondencji drogą elektroniczną. Sąd Najwyższy poszedł jednak w swoich rozważaniach o krok dalej, gdyż wspomniał, że Sąd powinien badać abuzywność z urzędu. Aktualnie udało się zawiesić później wszczętą sprawę do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Wyrok jest dostępny w zakładce Nasze Wyroki.

Zobacz także:

Dobra passa trwa – od początku roku średnio jeden wyrok dziennie w sprawach kredytów powiązanych z CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer