Prawnik przy pracy

Dokładnie pół roku temu informowaliśmy o przekroczeniu bariery 100 korzystnych wyroków (po 7 latach zmagań). Minęło pół roku, a my możemy pochwalić się uzyskaniem dla naszych Klientów w sumie już ponad 200 korzystnych wyroków!

W tym tygodniu Sądy wydały dwa kolejne prawomocne i trzy nieprawomocne wyroki w sprawach naszych Klientów. Prawomocnie przegrał PKO BP (z którym nasza aktualna statystyka z tego roku to 22:0) i Raiffeisen Bank International AG (umowa kredytu denominowanego Raiffeisen Bank Polska).

1. Wyrokiem z dnia 16.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2404/20, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 45 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a także obciążył bank kosztami postępowania w całości.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 16.05.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 19/22, asesor sądowy Bartłomiej Balcerek ) zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, dlatego nie poznaliśmy jego ustnych motywów. Tym niemniej, mając na uwadze zasądzone kwoty należy zakładać, że podstawą wyroku była nieważność umowy.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 17.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 2090/21, SSR del. Agnieszka Kossowska), uwzględniając niemal w całości nasze powództwo, ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Bank S.A., a także zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 546 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę. Sąd obciążył także bank kosztami postępowania w całości.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z naturą stosunku prawnego oraz z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dna 18.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 764/20, SSO Beata Gutkowska) oddalił w całości apelację banku PKO BP S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotwa w Warszawie z dnia 24.02.2020 r. (XVI C 1230/17), którym zasądzono na Jego rzecz kwotę ponad 72 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości z uwagi na nieważność umowy będącej konsekwencją abuzywności klauzul denominacyjnych. Co istotne, Sąd I instancji stanął na stanowisku, że umowa nie została wykonana wskutek czego wygasła.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r.
Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 19.05.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 479/21, SSA Agata Zając) zmienił zaskarżony przez nas odfrankawiający wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.04.2021 r. (XXV C 153/20), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd obciążył również bank kosztami postępowania w całości.
Co istotne, Sąd zaznaczył że nieważność umowy nie wynika tylko z abuzywności klauzul denominacyjnych ale również z abuzywności klauzuli zmiennego oprocentowania. Sąd nie uwzględnił przy tym zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

Niestety w tym tygodniu zapadł w sprawie naszych Klientów jeden niekorzystny wyrok w sprawie przeciwko BPH S.A. (dawny GE Money Bank), który – choć wydawał się nieunikniony – wzbudził w nas oburzenie.

Wyrokiem częściowym z dnia 16.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (XV C 713/19, SSO Weronika Klawonn) oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy i zasądzenia kwoty ok. 229 tys. zł, podkreślając, że choć Sąd ma świadomość, że taki pogląd jest odosobniony i że Sąd Apelacyjny w Gdańsku ma co do zasady inne zdanie na ten temat, to jednak w ten sposób poddaje wyrok weryfikacji przed przystąpieniem do całościowego rozliczenia z bankiem (cokolwiek ma to oznaczać).
W ocenie Sądu umowę należy badać z perspektywy czasu w jakim została zawarta (tu 2007 r.), a wówczas – również wyłącznie zdaniem Sądu – nie było określonych standardów w zakresie obowiązków informacyjnych, bo te wyznaczyła dopiero rekomendacja S. Dodatkowo Sąd wskazał, że dla oceny umowy znaczenie ma to, iż zawiera ona możliwość przewalutowania kredytu – choć z zeznań świadków i przesłuchania stron jednoznacznie wynikało, że powodowie nie mieli zdolności kredytowej na przewalutowanie.
Dodatkowo Sąd wskazał, że eliminacja spreadu nie pozbawia klauzuli indeksacyjnej jej istoty – pomimo, że w uzasadnieniu pytania prejudycjalnego do TSUE Sąd w tym samym składzie (!) napisał, że ją zmienia.
Choć kształt rozstrzygnięcia – biorąc pod uwagę skład Sądu – nie był dla nas zaskoczeniem, to jednak ustne motywy rozstrzygnięcia, a zwłaszcza fragment dotyczący świadomości Sądu co do tego, że wyrok najpewniej zostanie zmieniony, budzą w nas niezrozumienie i irytację.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Podsumowanie września – 32 korzystne wyroki frankowe!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer