Sprawiedliwość pomarańcz

Kolejny udany tydzień za nami!
Najważniejsza informacja to przyjęcie przez Sąd Najwyższy do rozpoznania naszej skargi kasacyjnej w sprawie przeciwko Bankowi BPH (umowa dawnego GE Money Banku).
W minionym tygodniu uzyskaliśmy ponadto jeden prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (umowa starego portfela) oraz trzy nieprawomocne wyroki w sprawach przeciwko BNP Paribas Bank Polska (umowa dawnego BGŻ), Getin Noble Bank S.A. i mBank S.A.

1. Wyrokiem z dnia 20.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1223/19, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 174 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w danym Banku Gospodarki Żywnościowej.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 839/20, SSR del. Anna Baran) zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 234 tys. zł i ponad 109 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 25.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 984/20, SSO Magdalena Daria Figura) oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1321/17), wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że umowa kredytu tzw. starego portfela jest nieważna nie tylko z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych ale i abuzywność klauzuli zmiennego oprocentowania.
Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 25.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 774/18, SSR del. Edyta Żyła) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 292 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia wyroku, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Oczywiście będziemy skarżyć wyrok w zakresie daty naliczania odsetek, która w tej sprawie została naszym zdaniem ustalona błędnie.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Postanowieniem z dnia 26.05.2022 r. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną(I CSK 1226/22), którą składaliśmy od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.01.2021 r. (I ACa 1345/19) w sprawie przeciwko BPH S.A. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania został oparty na dwóch podstawach tj.:
– po pierwsze, na oczywistej zasadności z uwagi na przyjęcie, że klauzule indeksacyjne nie są niedozwolone,
– po drugie, na występowaniu w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, które sprowadza się do tego, czy można dzielić dość specyficzną klauzulę indeksacyjną dawnego GE Money Banku.

Zobacz także:

Czas cudów i prezentów, czyli okres przedświąteczny w naszej kancelarii

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer