Młotek sądowy i waga na biurku

1. 10.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 634/21, SSA Dorota Markiewicz) oddalił co do zasady apelację banku od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19).

Sąd I Instancji – w związku z nieważnością umowy – zasądził na rzecz naszej Klientki od banku PKO BP S.A. kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 32 tys. CHF, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Co istotne, w sprawie występowaliśmy wyłącznie w imieniu jednego z kredytobiorców, a Sąd nie miał możliwości pouczyć drugiego z kredytobiorców o skutkach nieważności i odebrać jakiekolwiek oświadczenie w tym zakresie (to z uwagi na brak wiedzy o aktualnym miejscu zamieszkania tego kredytobiorcy).
W procesie bank zarzucał brak legitymacji czynnej.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Ostatecznie jednak Sąd Apelacyjny zgodził się z naszym stanowiskiem, że w sprawie o zapłatę nie zachodzi współuczestnictwo konieczne pomiędzy kredytobiorcami. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od momentu zgłoszenia przedmiotowego zarzutu.
Tytułem ciekawostki – w sprawie dochodziliśmy zapłaty za okres pozostawania we wspólności majątkowej małżeńskiej w większej części niż połowa, wykazując darowiznami i kwotą uzyskaną tytułem zadośćuczynienia, że zdecydowana większość spłat w tym okresie następowała z majątku odrębnego naszej Klientki. Koncepcja okazała się skuteczna.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r., a wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 10.02.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (I C 1282/21, SSR Roman Wilk) uwzględnił niemalże w całości nasze powództwo – za wyjątkiem odsetek za jeden dzień – zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 54 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.

Wyrok jest nierpawdomocny.

Zobacz także:

Uzyskaliśmy dla Was już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankom!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer