Młotek sądowy i waga firanki

Na osłodę poniedziałku – kolejne 4 nieważności! Prawomocnie padł Raiffeisen, a nieprawomocnie w Krakowie – Getin, Santander i PKO!

1. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 27/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) w ten sposób, że oprócz zasądzonych wcześniej na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwot 28706,92 zł i 19477,97 CHF Sąd Apelacyjny zasądził również kwotę 25.552,83 CHF, oddalając jednak w całości roszczenie o odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
W pierwszej instancji Sąd Okręgowy odfrankowił kredyt, natomiast Sąd Apelacyjny zmienił podstawę rozstrzygnięcia na nieważność.
Sąd Apelacyjny obciążył bank kosztami postępowania w obu instancjach.
Z niezrozumiałych jednak dla nas przyczyn Sąd oddalił w całości roszczenie o odsetki, pomimo że w trakcie przesłuchania powodów w październiku 2020 r. Sąd Okręgowy pouczał o skutkach nieważności, a powodowie wyraźnie oświadczyli, że domagają się nieważności umowy.
W międzyczasie, w maju 2021 roku bank zgłosił zarzut zatrzymania, zaś powodowie na rozprawie apelacyjnej potwierdzili, że o wszystkich skutkach nieważności wiedzieli już składając pozew.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Polbankiem w sierpniu 2008 r.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 240/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w Noble Bank S.A. (dawny Metrobank) w grudniu 2007 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. CO istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania z uwagi na fakt, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 302/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 95 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Także i w tej sprawie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w kwietniu 2008 r. (Nordea-Habitat). W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał w pierwszej kolejności, że umowa jest nieważna z uwagi na naruszenie art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, tj. z uwagi na brak wskazania w umowie kwoty kredytu. Sąd wskazał ponadto, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 130/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Ponownie, bank został obciążony kosztami postępowania w całości.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w Kredyt Bank S.A. (Umowa Ekstralokum) w lipcu 2008 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sąd nie uwzględnił zgłoszonych przez bank zarzutów:
– potrącenia, z uwagi na brak wymagalności roszczenia banku oraz
– zatrzymania, z uwagi na to, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Bilans tygodnia – 9 korzystnych wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer