Waga i młotek sądowy 5

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie minionego tygodnia – 9 nieważności, w tym prawdopodobnie pierwszy korzystny wyrok SSO Anny Ogińskej-Łągiewki w sprawie kredytu denominowanego!

1. Wydanym na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 14.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1491/19, SSO Krzysztof Tarapata) ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym BRE Banku (w 2005 i 2008 r.), jednocześnie zasądzając na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 568 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wydanym na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 17.10.2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (II Ca 323/21, SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa, SSO Marek Kurkowski, SSO Dorota Stawicka-Moryc) oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17) przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
Wyrok jest prawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 18.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 164/22, SSO Ewa Jończyk) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) kwotę ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu 14 dni od doręczenia bankowi odpisu pozwu), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna albowiem nie określa kwoty kredytu oraz wzajemnych świadczeń stron. Dodatkowo Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 19.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1409/20, SSO Paweł Duda) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 19.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1499/21, SSO Anna Ogińska-Łągiewka) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 220 tys. zł i ponad 39 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych, jednocześnie podkreślając, że klauzule te są sprzeczne z naturą stosunku prawnego.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.).
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 19.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 842/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 19.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2577/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 53 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 20.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1573/19, SSO Anna Tyrluk-Krajewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 100 tys. zł i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 21.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 179/21, SSO Ewa Pawłowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 85 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zwarta w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. w 2007 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania wskazując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kolejne 4 prawomocne wyroki w sprawach frankowych!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer