Młotek sędziowski i książki

W tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów aż 4 prawomocne wyroki. Łącznie dowiedzieliśmy się natomiast o 9 korzystnych rozstrzygnięciach!

1. Wyrokiem z dnia 27.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2614/21, SSO Iwona Grzegorzewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) w ten sposób, że zasądził dodatkowo od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ok. 150 zł, uznając, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna (Sąd I Instancji odfrankowił umowę). Jednocześnie Sąd oddalił w całości apelację banku, obciążając go kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 28.03.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 3203/19, SSR Ewelina Marczuk) zasądził na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 29.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 824/22, SSO Bożena Miśkowiec) oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20.01.2022 r. (II C 1052/18), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.
Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 29.03.2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (I C 654/17, SSR Katarzyna Walewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 7 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2011 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 30.03.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 713/22, SSA Anna Strączyńska) oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.03.2022 r. (XXIV C 511/19), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że umowa kredytu zawarta w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest bezwzględnie nieważna (zaznaczając, że nieważność ta wynika również z abuzywności klauzuli denominacyjnej). Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
6. Wyrokiem z dnia 30.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 1186/22, SSO Katarzyna Oleksiak)- na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A.- zmienił jedynie w nieznacznym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 16.02.2022 r. (I C 325/21), oddalając zasądzone odsetki za ok. 8 miesięcy – Sąd Odwoławczy przyjął, że wymagalność roszczenia kredytobiorcy powstała z datą złożenia oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum). Wyrok jest prawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 30.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2984/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 43 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Jednocześnie w tym tygodniu otrzymaliśmy informację o dwóch wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. Wyrokiem z dnia 21.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 7674/21, SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądził na rzecz naszej Klientki od Bank Polska Kasa Opieki S.A. kwotę ponad 460 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a dodatkowo – obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w Banku BPH w 2005 r. Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 23.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 252/21, SSR del. Anna Lipińska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. kwoty ponad 251 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w BOŚ Banku w 2008 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Pozywanie niektórych kredytobiorców o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer