Młotek sędziowski zbliżenie

Wyrokiem z dnia 13.04.2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Sabina Czech – Śmiałkowska) w sprawie do sygn. akt VI C 1/23 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 22.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu wyznaczonego w wezwania banku do zapłaty, a także ponad 4.500,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania!

Powyższe orzeczenie zapadło w związku z szeroko pojętą aferą GetBack S.A., a dokładnie – w związku z nabyciem przez naszą Klientkę, przy udziale Alior Bank S.A., obligacji GetBack S.A. serii PP4.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Podstawą dochodzonych roszczeń było twierdzenie, że Alior Bank S.A. – prowadzący również Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. – dopuścił się względem naszej klientki tzw. „misselingu”, tj. zaoferował i doprowadził do zakupu przez naszą Klientkę produktu finansowego niedopasowanego do jej potrzeb i założeń inwestycyjnych. – również tych wynikających z ustalonego profilu inwestorskiego. W toku postepowania dowodowego wykazaliśmy, że przebieg procesu sprzedażowego był wadliwy również z tej przyczyny, że rozpoczął się od zaoferowania obligacji GetBack, zaś wszelka dokumentacja – łącznie z badaniem potrzeb inwestycyjnych Klientki – sporządzona została dopiero po podjęciu decyzji inwestycyjnej, tj. po zaakceptowaniu oferty nabycia obligacji.

W opisywanej sprawie cieszy jeszcze jedno. Sprawie nadano sygnaturę 1/23, co oznacza, że sprawa ta została zarejestrowana w wydziale jako pierwsza w roku 2023. Mimo to, rozprawa wyznaczona została już na 9 marca 2023 roku, a w jej toku przeprowadzone zostało całe postępowanie dowodowe (nota bene – nie bez przeszkód wywołanych początkowym niestawiennictwem świadka). Po rozprawie Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne, na którym wydał wyrok już w dniu 13 kwietnia 2023 roku! Jest to jedna z najszybciej rozpoznanych spraw przeciwko podmiotowi rynku finansowego, jakie przeprowadziliśmy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Obligacje GetBack S.A. – wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. zwrot zainwestowanego kapitału!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy GetBack

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer