Sprawiedliwość

Wyrokiem z dnia 12.09.2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Włodyga) w sprawie do sygn. akt I C 731/20 uwzględnił w całości roszczenia naszego Klienta i zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jego rzecz kwotę 328.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu wyznaczonego w wezwania banku do zapłaty, a także ponad 6.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania!

Powyższe orzeczenie zapadło w związku z szeroko pojętą aferą GetBack S.A., a dokładnie – w związku z nabyciem przez naszego Klienta przy udziale Getin Noble Bank S.A. obligacji GetBack S.A. serii BE oraz serii L. Charakterystycznym dla tego typu spraw elementem stanu faktycznego było to, że Klient – posiadający uprzednio lokaty terminowe (w tym rentierskie) w Noble Banku został zachęcony przez pracownika banku do wyboru rzekomo równie bezpiecznego produktu finansowego, tj. właśnie obligacji spółki GetBack.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Choć formalnie podmiotem sprzedającym obligacje był dom maklerski Noble Securities S.A., to podstawą dochodzonych roszczeń było twierdzenie, że to Getin Noble Bank S.A. dopuścił się względem naszego Klienta tzw. „misselingu”, tj. zaoferował i doprowadził do zakupu produktu finansowego niedopasowanego do potrzeb i założeń inwestycyjnych swojego (a obecnie naszego) Klienta. Trzeba bowiem wspomnieć, że w niniejszej sprawie pracownik banku nie ujawnił, że działa również jako pełnomocnik Noble Securities, zaś wszelkie dokumenty opatrzone zostały pieczęcią jego, jako pracownika banku.
W toku postepowania dowodowego wykazaliśmy, że przebieg procesu sprzedażowego był wadliwy również z tej przyczyny, że rozpoczął się od zaoferowania obligacji GetBack, zaś wszelka dokumentacja – łącznie z badaniem potrzeb inwestycyjnych Klienta – sporządzona została dopiero po podjęciu decyzji inwestycyjnej, tj. po zaakceptowaniu oferty nabycia obligacji. Odrębnym wątkiem faktycznym było antydatowanie przedmiotowych dokumentów.

Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne, jednakże rodzi nadzieję na odzyskanie przez osoby poszkodowane w aferze GetBack S.A. utraconych przez nie środków – również w przypadku, gdy do nabycia obligacji doszło za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.

Zobacz także

Obligacje GetBack S.A. – kolejna wygrana przeciwko Alior Bank S.A.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy GetBack

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer