Figurka sprawiedliwości prawnik dokumenty

Z ogromną satysfakcją chwalimy się dwoma znaczącymi, niefrankowymi i – co najważniejsze – PRAWOMOCNYMI wyrokami, które uzyskaliśmy w ostatnim tygodniu!

NIEWAŻNOŚĆ polisolokaty Vienny oraz ODSZKODOWANIE za sprzedaż obligacji GetBack S.A.!

Po pierwsze – prawomocnie wygraliśmy sprawę z TU Vienna Life!
Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy,(skład orzekający: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Serafin-Tabor, Sędziowie: Beata Tabaka Jarosław Tyrpa) wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie do sygn. akt II Ca 2671/22 uznał polisolokatę Active Dividend o oznaczeniu OW-J-ASD-150601 za nieważną w całości!

Wyrok ten ma niebagatelne znaczenie bowiem sprawia, że nasz Klient odzyska sumę wpłaconych na rzecz Vienny składek ubezpieczeniowych – tj. nie poniesie ani straty inwestycyjnej, ani straty wynikającej z pobierania przez Viennę opłat, ani też straty wynikającej z redukcji, a następnie wstrzymania odkupów certyfikatów ALTER FIZ (kod UFK: FIZ4) przez Rockbridge TFI S.A.
Kwoty strat wcale nie były pomijalne bo sięgały bez mała połowy „zainwestowanych” składek – dzięki wyrokowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział II Cywilny- Odwoławczy, nasz Klient odzyska ponad 35.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za ponad 2,5 roku!

Po drugie – prawomocnie wygraliśmy sprawę przeciwko Alior Bank S.A., którą rozpoczęliśmy w związku z wadliwościami sprzedaży obligacji GetBack S.A. przez ten bank!
Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy,(skład orzekający: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Biernat-Jarek, Sędziowie: Liliana Kaltenbek, Beata Tabaka) wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie do sygn. akt II Ca 2865/23 oddalił w całości apelację od wyroku Sądu I Instancji zasądzającego na rzecz naszego Klienta 45.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Sukces ten cieszy tym bardziej, że banki, które sprzedały najwięcej obligacji GetBack S.A. (Idea Bank i Getin Bank) zdążyły już upaść, pozbawiając swoich dawnych klientów nadziei na odzyskanie powierzonych im pieniędzy.
Alior Bank S.A. natomiast funkcjonuje nadal, a zatem faktycznie odpowie za swoje działania – wypłaci naszemu Klientowi 45.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od bez mała 4 lat!

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny – Odwoławczy, uznał bowiem, że ustalając profil inwestycyjny naszego Klienta na „inwestor nieprofesjonalny rozważny”, a następnie rekomendując nabycie, oferując i sprzedając mu obligacje GetBack S.A., Alior Bank S.A. działał sprzecznie z obowiązującymi w 2017 roku przepisami prawa. Tym samym swoim działaniem bank wywołał szkodę w majątku naszego Klienta, który nie godził się na ryzyko utraty 100% inwestowanych z pomocą banku środków.

Zobacz także:

Nieważność polisolokaty Vienna (Skandia) Multi Saver (OW-R-FZM-160429)

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer