Młotek sędziowski 5

Wracamy po dłuższej przerwie. Mamy już co prawda koniec lipca ale nie mieliśmy jeszcze okazji podzielić się wyrokami z czerwca. Dlatego dla porządku najpierw przedstawimy krótkie sprawozdanie z czerwca, a lipcowe wyroki postaramy się zamieścić w przyszłym tygodniu.

W czerwcu uzyskaliśmy łącznie 30 korzystnych wyroków, w tym 5 prawomocnych. Tym samym w pierwszej połowie roku uzyskaliśmy 171 korzystnych wyroków, a łącznie mamy ich już na swoim koncie blisko 600!

1. Wyrokiem z dnia 02.06.20203 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 1828/23, SSO Krzysztof Świderski) zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 05.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1690/20, SSO Agnieszka Derejczyk) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A.
Sąd oddalił jednak żądanie zapłaty przedstawiając autorską koncepcję, w świetle której bank nie jest bezpodstawnie wzbogacony, gdyż kredytowane mieszkanie było wynajmowane, a więc generowało dochód.
Oczywiście nie mamy najmniejszych wątpliwości, że w tym zakresie wyrok zostanie skorygowany przez Sąd II instancji.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 06.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (C 1587/19, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 06.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2185/20, SSR del. Łukasz Bobek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 07.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 6546/21, SSO Tomasz Leszczyński) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 56 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum). Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 12.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 7091/21, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 13.06.2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1619/20, SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 21 tys. zł oraz ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 13.06.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 993/22, SSA Roman Dziczek), na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.04.2022 r. (I C 494/21), zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 255 tys. zł, obciążając bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A.
Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 15.06.2023 r., Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2168/21, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 61 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 15.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3874/21, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 180 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 16.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2686/18, SSO Anna Pogorzelska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 19.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1165/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A., zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł oraz ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 262/22, spr. SSA Konsek- Bitkowska, SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 04.01.2022 r. (XXIV C 1183/17), obciążając bank kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest prawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2626/20, SSO Marcin Polakowski) zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 109 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem BGŻ S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2818/21, SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwoty ponad 114 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 21.06.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 788/22, SSA Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Anna Strączyńska) oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 24.01.2022 r. (III C 559/17) , obciążając bank kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest prawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3489/22, SSR del. Alicja Węglowska) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od banku kwoty ponad 98 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 509/22, spr. SSA Józef Wąsik, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Andrzej Żelazowski) oddalił apelacje obu stron, utrzymując w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 14.02.2022 r. (I C 2046/20), w którym Sąd uznał za nieważną umowę kredytową zawartą z Santander Consumer Bank S.A.
Wyrok jest prawomocny.

19. Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 1610/22, spr. SSA Dorota Majerska-Janowska, SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska, SSA Dariusz Janiszewski), na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z dnia 16.05.2022 r. (XV C 713/19), ustalając nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 142 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

20. Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 3791/20, SSO Magdalena Antosiewicz) zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 802 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

21. Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (III C 2939/22, SSO Rafał Jasiński) ustalił nieważność umowy zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 71 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

22. Wyrokiem z dnia 26.06.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 1751/18, SSR Ewa Breś) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 61 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
Wyrok jest nieprawomocny.

23. Wyrokiem z dnia 26.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4813/22, SSR del. Robert Masznicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 70 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (umowa Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

24. Wyrokiem z dnia 27.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu (I C 211/22, SSO Magdalena Krauzowicz-Bryś) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 85 tys. zł i ponad 12 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

25. Wyrokiem z dnia 27.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1829/20, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszych Klientów do mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 134 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

26. Wyrokiem z dnia 28.06.2023 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 1842/20, SSR Anna Kucharska) zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

27. Wyrokiem z dnia 29.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5645/23, SSO Maciej Nawrocki) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 457 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z BRE Bank S.A. za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrokiem z dnia 29.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1122/19, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 89 tys. zł i ponad 98 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrokiem z dnia 29.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 7518/21, SSO Aleksandra Orzechowska) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 76 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

30. Wyrokiem z dnia 30.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 873/21, SSR del. Edyta Żyła) zasądził na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
Wyrok jest nieprawomocny.

Dodatkowo w czerwcu dowiedzieliśmy się o wyrokach, które zapadły we wcześniejszych miesiącach, a którymi nie mieliśmy jeszcze okazji się podzielić:

1. wyrokiem z dnia 24.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 422/23, SSR del. Tomasz Partyk) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Getin Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 22.05.2023 r., Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3096/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwotę ponad 609 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 24.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 2521/20, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszego Klienta do mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 138 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 30.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2940/20, SSR del. Alicja Węglowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. w Polbanku.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer