Figura sprawiedliwości błękit

W tym tygodniu uzyskaliśmy kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych.

1. Wyrokiem z dnia 13.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2707/20, SSR del. Adam Mitkiewicz) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 14.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 279/22, SSO Magdalena Majewska) oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18.10.2021 r. (I C 3121/19), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W I Instancji Sąd Rejonowy zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami w związku z nieważnością umowy kredytowej.
Wyrok jest prawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 14.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2051/22, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości nasze powództwo, ustalając nieważność umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. w 2005 r. oraz zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) kwoty ponad 345 tys. zł i ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty). Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł w 2 miesiące i jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki i nieaktualny pogląd sądu w zakresie potrącenia

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer