Wyrokiem z dnia 15.09.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Ewa Piróg) w sprawie do sygn. akt I C 466/22 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 45.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu wyznaczonego w wezwania banku do zapłaty, a także ponad 4.500,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania!

Powyższe orzeczenie zapadło w związku z szeroko pojętą aferą GetBack S.A., a dokładnie – w związku z nabyciem przez naszą Klientkę przy udziale Alior Bank S.A. obligacji GetBack S.A. serii PP4. Charakterystycznym dla tego typu spraw elementem stanu faktycznego było to, że Klientka – posiadająca uprzednio lokaty terminowe w Alior Bank – zgłosiła się do jednego z oddziałów z zamiarem przedłużenia lokaty terminowej, ewentualnie – założenia lokaty strukturyzowanej. Pracownicy banku odradzili takie rozwiązania wskazując jednocześnie, że mogą zaproponować produkt stanowiący alternatywę dla lokat, jednakże korzystniej od nich oprocentowany – a więc właśnie obligacje spółki GetBack S.A.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Podstawą dochodzonych roszczeń było twierdzenie, że Alior Bank S.A. – prowadzący również Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. – dopuścił się względem naszej klientki tzw. „misselingu”, tj. zaoferował i doprowadził do zakupu przez naszą Klientkę produktu finansowego niedopasowanego do jej potrzeb i założeń inwestycyjnych – również tych wynikających z ustalonego profilu inwestorskiego. W toku postepowania dowodowego wykazaliśmy, że przebieg procesu sprzedażowego był wadliwy również z tej przyczyny, że rozpoczął się od zaoferowania obligacji GetBack, zaś wszelka dokumentacja – łącznie z badaniem potrzeb inwestycyjnych Klientki – sporządzona została dopiero po podjęciu decyzji inwestycyjnej, tj. po zaakceptowaniu oferty nabycia obligacji.

Sąd podzielił nasze wnioski co do tego, że gdyby nie aktywności pracowników Alior Bank S.A., powódka nigdy nie zakupiłaby obligacji GetBack S.A., zaś przekazane w toku rozmów w banku informacje na temat inwestycji nie były rzetelne.
Choć powyższe orzeczenie nie jest prawomocne, to jednak rodzi nadzieję na odzyskanie przez osoby poszkodowane w aferze GetBack S.A. utraconych przez nie środków – również w przypadku, gdy do nabycia obligacji doszło za pośrednictwem Alior Bank S.A. i Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Idea Bank S.A. nie był jedynym bankiem, który sprzedawał klientom obligacje spółki GetBack S.A., choć z pewnością był tym bankiem, który sprzedał ich najwięcej. Oprócz Idea Bank S.A. – którego upadłość ogłoszono w ostatnim czasie – obligacje Get Back S.A. oferowały i sprzedawały m. in. Getin Bank oraz Alior Bank. Klientów wszystkich wymienionych banków reprezentujemy w sporach sądowych, których celem jest odzyskanie funduszy ulokowanych w obligacjach.

Zobacz także

Obligacje GetBack S.A. – wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. zwrot zainwestowanego kapitału!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy GetBack

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer