Wyrokiem z dnia 14 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny (SSR Monika Szczepaniec – Czech)
w sprawie do sygn. akt I C 512/21 zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu ubezpieczyciela do zapłaty, a także kwotę ponad 5 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem I Instancji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał, że umowa Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Active Dividend Wariant Inwestycyjny Zamknięty (OW-J-ASD-150601) jest nieważna z uwagi na niezgodny z przepisami sposób ukształtowania stosunku prawnego.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Treść orzeczenia cieszy tym bardziej, że wielu posiadaczy ubezpieczenia Active Dividend zmaga się z brakiem możliwości odzyskania nawet tej części funduszy, które zgromadzone były na polisolokacie w dniu jej rozwiązania. Vienna Life powołuje się w tym zakresie na redukcję wykup certyfikatów przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, choć klienci Vienny (Skandii) nie podpisywali z żadnym UFK żadnej umowy. Co gorsza – najczęściej wartość certyfikatów wraz z upływem czasu od rozwiązania umowy maleje, a zatem maleje też – i to pomimo uprzedniego rozwiązania umowy (!) – suma, którą Vienna zobowiązana jest wypłacić konsumentowi w związku z rozwiązaniem umowy.

Powyższe jest tym bardziej bulwersujące, że umowa skonstruowana została w taki sposób, że nie gwarantowała uzyskania jakiegokolwiek świadczenia ubezpieczeniowego w wypadku śmierci ubezpieczonego. Co więcej – ubezpieczyciel nie dość, że nie ponosił żadnego ryzyka w związku z zawarciem umowy, to jeszcze niezależnie od wyników inwestycyjnych oferowanego produktu zawsze pobierał szereg opłat, które najczęściej już w drugim roku trwania kontraktu przewyższały ewentualne świadczenia umowne na wypadek śmierci.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także

Multiportfel Złoty Wiek – prawomocna wygrana z Vienna Life TU

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer