Młotek sędziowski na książce

Na dobry początek nowego tygodnia przedstawiamy krótkie podsumowanie ostatnich dni – kolejne 3 prawomocne wyroki lądują na naszym koncie!

1. Wyrokiem z dnia 31.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1153/19, SSO Mariusz Solka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 107 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia przez Sąd co do skutków nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 31.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (III Ca 101/21, SSO Monika Sobas) oddalił w całości apelację ING Bank Śląski S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24.07.2020 r. (I C 1308/17), którym zasądzono na rzecz naszych Klientów – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).
Wyrok jest prawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 02.09.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 211/22, SSA Paulina Asłanowicz) na skutek złożonego przez Getin Noble Bank S.A. zarzutu potrącenia, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) w ten sposób, że oddalił powództwo i nie obciążył powodów kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że jedynym powodem zmiany wyroku I instancji jest złożony przez bank zarzut potrącenia, a Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu I instancji co do nieważności umowy.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dnia 07.09.2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 412/21, SSO Jan Bołonkowski) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. (VI C 1584/17), zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od mBank S.A. łącznie ponad 49 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Sąd na skutek naszej apelacji zmienił podstawę rozstrzygnięcia z tzw. odfrankowienia na nieważność.
Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 07.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1852/20, SSO Rafał Schmidt) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia przez Sąd co do skutków nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania – a to w związku z nieważnością umowy kredytowej.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 08.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1584/20, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływy terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty,
a także obciążył bank w całości kosztami postępowania – a wszystko to w związku z nieważnością umowy kredytowej.
Sąd nie uwzględnił ani zgłoszonego przez bank zarzutu potrącenia, ani też zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

TSUE zdecydowanie po stronie kredytobiorców! Ważne orzeczenia w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zawieszenia spłaty rat!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer