Waga białe tło

Na zakończenie dobrego tygodnia dwie kolejne nieważności – umowa Nordea Habitat i PKO BP Własny Kąt Hipoteczny.

1. W dniu 24.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Mariusz Solka, III C 559/17) zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 177 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, jednak biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie nie mamy wątpliwości, że Sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat) jest nieważna.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Wyrok jest nieprawomocny.

2. 28.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1919/20, SSR del. Anna Baran) zasądził na rzecz naszego Klienta od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 233 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia upływu terminu do zapłaty zakreślonego bankowi. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych umowa kredytowa jest nieważna. Tytułem ciekawostki – Sąd na rozprawie pominął dowód z przesłuchania świadka, który uczestniczył w procedurze zawarcia umowy, uznając, że nawet gdyby świadek w pełni zastosował się do obowiązującej w banku procedury informacyjnej, to okoliczność ta nie jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż obowiązująca w banku procedura była w zakresie istniejących obowiązków informacyjnych zbyt lakoniczna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Styczeń kończymy zatem uzyskaniem 22. korzystnych dla naszych Klientów wyroków. W każdej sprawie podstawą orzeczenia była nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF.

Zobacz także:

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer