Prawnik przy pracy

Na dobry początek tygodnia dwie nieważności Millennium i wyrok SA w Katowicach, który dotyka dwóch bardzo istotnych kwestii, tj. kursu właściwego do potrącenia CHF z PLN i kosztów procesu w przypadku składania przez banki powództw ewentualnych.

1. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 476/21, SSA Piotr Łakomiak) zmienił korzystny już dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (II C 726/18), w ten sposób, że obniżył zasądzoną dla banku z tytułu nieważności kwotę 79937,96 zł do kwoty 75405,55 zł.
Sąd Apelacyjny uznał, że dla przeliczenia potrąconych przez kredytobiorców CHF z roszczeniem banku o zwrot kapitału w PLN, zastosowanie powinien znaleźć kurs z dnia wymagalności roszczenia kredytobiorców – w tym wypadku upływ 21 dni od daty otrzymania przez bank wezwania do zapłaty.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zmienił rozstrzygnięcie o kosztach postępowania ustalając, że w zakresie powództwa głównego, bank przegrał sprawę w całości , zaś pozwani w tym zakresie sprawę w całości wygrali, natomiast w zakresie powództwa ewentualnego rozliczenie kosztów procesu nastąpi według zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów (wcześniej Sąd Okręgowy zasądził koszty stosunkowo nie rozdzielając spraw na powództwo główne i powództwo ewentualne). Innymi słowy – klienci trzymają zwrot pełnych KZP od wygranej sprawy z tytułu powództwa głównego (na podstawie wypowiedzenia umowy) i znaczną część KZP od wygranej w ok. 83% spraw z tytułu nieważnej umowy. Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę w pierwszej instancji natomiast zapomniał o kosztach za powództwo główne, a dodatkowo chciał obciążyć kredytobiorców częścią uiszczonej przez bank opłaty sądowej od pozwu.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (I C 1759/19, SSR Anna Jawień) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium kwotę niespełna 50 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od daty upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty, obciążając bank w całości kosztami procesu.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1320/19, SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) uwzględnił niemalże w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 51 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dat upływu terminów zakreślonych w wezwaniach do zapłaty. Jednocześnie Sąd obciążył bank w 99% kosztami procesu.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kilka wyroków przeciwko Santander Bank Polska, PKO BP oraz Bankowi Millenium

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer