Praca prawnicza

3 nieważności w jeden dzień – w tym dwie prawomocne! Prawomocnie poległ Raiffeisen (dawny Polbank) i Getin, a nieprawomocnie – Santander Consumer Bank.

1. Wyrokiem z dnia 12.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1158/17, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) zmienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.03.2017 r. (I C 911/15, SSO Andrzej Kuryłek), w ten sposób, że uwzględnił niemalże w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz Klientów kwotę ponad 81 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia złożenia przez bank zarzutu zatrzymania (grudzień 2021 r.), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 12.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 693/21, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur), w związku ze złożeniem przez bank zarzutu potrącenia, uwzględnił częściowo apelację Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2021 r. (XXIV C 2987/20), na mocy którego doszło do ustalenia nieważności umowy oraz zasądzenia na rzecz kredytobiorców części uiszczonych przez nich kwot. Sąd Apelacyjny swoim orzeczeniem oddalił w całości powództwo o zapłatę, przy czym w sentencji wyroku pozostało jednak ustalenie nieważności umowy, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania w obu instancjach.
W omawianej sprawie Sąd – naszym zdaniem całkowicie bezpodstawnie – uznał, że złożone uprzednio przez kredytobiorcę oświadczenie o potrąceniu jest nieskuteczne, albowiem w ocenie Sądu warunkiem potrącenia jest wymagalność obu wierzytelności, a w momencie potrącenia nie było jeszcze wymagalne roszczenie banku. Jest to tak rażący błąd, że w zakresie oddalenia roszczenia o zapłatę od wyroku będziemy składać skargę kasacyjną, zaś wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania uzasadniać będzie w tym przypadku oczywista zasadność skargi.

3. Wyrokiem z dnia 12.01.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2095/20, SSR Przemysław Strzelecki) uchylił wyrok zaoczny z dnia 03.11.2020 r. w całości, zasądzając na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 2 tys. zł, a także obciążył bank w całości kosztami procesu.
Podstawą faktyczną powyższego było spełnienie świadczenia przez bank w toku procesu – ze względu na natychmiastową wykonalność wyroku zaocznego bank zapłacił w trakcie trwania procesu na rzecz Klientki ponad 36 tys. zł.

Na zakończenie dwie ciekawostki:
1. W ciągu pierwszych 7 dni roboczych tego roku uzyskaliśmy już 8 korzystnych wyroków!
2. W ostatnim czasie, w Krakowie, odbyło się przeznaczone dla sędziów szkolenie w zakresie spraw „frankowych”. Z docierających do nas nieoficjalnych informacji wynika, że przekaz szkolenia był jasny – tylko nieważność. Dzisiejszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie wydaje się być najlepszym dowodem na potwierdzenie wiarygodności tych doniesień.

Zobacz także:

Podsumowanie tygodnia – 7 wyroków – w tym 3 prawomocne – i 9 nieważnych umów kredytowych

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer