Waga sprawiedliwość

W minionym tygodniu uzyskaliśmy 7 kolejnych korzystnych wyroków (9 nieważności), w tym 3 prawomocne!

Najbardziej cieszą prawomocna wygrana w sprawie umowy kredytu dawnej Nordei zawartego w 2010 r. ze spłatą od samego początku w walucie CHF oraz prawomocna wygrana dot. Fortisu.
Dodatkowo warto wspomnieć, że wszystkie nasze niekorzystne wyroki w sprawach przeciwko PKO BP S.A., które zapadły w ciągu ostatnich 4 lat, zostały następnie zmienione na korzyść naszych Klientów. Aktualnie w wyniku procesów z PKO BP mamy na swoim koncie ponad 40 korzystnych wyroków i tylko 1 wyrok niekorzystny w sprawie dawnej Nordei – zapadł on w marcu 2018 r. i został zaskarżony na nasz wniosek przez Rzecznika Praw Obywatelskich).

1. Wyrokiem z dnia 11 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 522/21, SSA Agata Wolkenberg), oddalił w przeważającej części apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. (XXV C 1488/17), uwzględniając ją jedynie w odniesieniu do części odsetek (ostatecznie odsetki zostały zasądzone od modyfikacji powództwa w zakresie ustalenia nieważności umowy). Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania apelacyjnego.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Fortis Banku w 2006 r.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 12 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie (I C 2010/21, SSR Ewelina Marczuk) zasądził na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 33 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył przy tym bank kosztami postępowania w całości.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 54/20, SSO Izabela Fountoukidis) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 60 tys. zł i ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna, a także podkreślił, że definicji kursu zawartej w par. 17 umowy nie można podzielić na dwie odrębne normy.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie (I C 243/21, SSR Katarzyna Witkowska) uwzględniając w całości nasze powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę blisko 69 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów indeksowanych są nieważne.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 275/19, SSA Grażyna Kramarska) na skutek naszej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. (III C 565/17), zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 252 tys. zł i ponad 28 tys. CHF, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych z PKO BP (Własny Kąt Hipoteczny) w 2007 i 2008 r.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 111/21, SSA Robert Obrębski) na skutek naszej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 r. (XXV C 421/20), zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 152 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska w 2010 r., w której to umowie spłata kredytu odbywała się od samego początku wyłącznie w walucie CHF.
Wyrok jest prawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2074/21, SSR del. Michał Siemieniec) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności i ponad 50 tys. CHF (bez odsetek), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Standardowo już w tym składzie Sąd oddalił roszczenie o odsetki od roszczenia w walucie CHF, wskazując, że w ocenie Sądu odsetki ustawowe nie mogą być zasądzone od waluty innej niż PLN. Oczywiście w tym zakresie będziemy składać apelację.
Wyrok jest nieprawomocny.

Niestety w tym tygodniu uzyskaliśmy również jeden niekorzystny wyrok, od którego oczywiście będziemy składać apelację.
Wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2074/21, SSR del. Michał Siemieniec) oddalił nasze powództwo przeciwko Santander Bank Polska S.A. wskazując, że w ocenie Sądu umowa tzw. Kredytu dewizowego zawartego z dawnym BZ WBK S.A. stanowi w istocie rzeczy umowę kredytu walutowego, a nie kredytu denominowanego, pomimo że umowa nie przewidywała możliwości wypłaty kwoty kredytu w walucie CHF.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

3 wygrane (nieważności) – z PKO BP S.A., mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer