Młotek sądowy i waga

To był wyjątkowo udany tydzień, choć podsumowuje go pechowa według niektórych liczba 13. Dla nas jednak – przynajmniej w tym tygodniu – jest to liczba szczęśliwa, bo tyle właśnie korzystnych orzeczeń uzyskaliśmy dla naszych Klientów.

1. Wyrokiem z dnia 04.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1294/17, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 155 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 04.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 237/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 38 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2007 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 04.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 749/21, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 12 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z Bre Bankiem (tzw. mPlan) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 04.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 368/21, SSR del. Anna Lipińska) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądziłna rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego 2008 r. w dawnym Polbanku.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 05.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (I C 297/22, SSO Monika Świerad) oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. skierowane przeciwko naszym Klientom o zapłatę ponad pół miliona złotych tytułem rzekomego zadłużenia wynikającego z wypowiedzianej umowy kredytowej, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2006 r. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2230/19, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia wydania wyroku, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 120/20, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 384 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2006 r. z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 253/20, SSR del. Anna Chmielarz) ustalając nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Fortis Bankiem, zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 204/21, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 327 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawarta w sierpniu 2009 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 1404/21, SSO Wacława Walencka) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski S.A.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

11. Postanowieniem z dnia 06.07.2022 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank S.A. w sprawie korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21).

12. Wyrokiem z dnia 08.07.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2032/20/K, SSR Anna Kogut) uwzględniając w całości nasze powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 08.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2200/18, SSR del. Elżbieta Mojsa) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 16 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

Dodatkowym powodem do zadowolenia jest fakt, że w żadnej z opisanych powyżej spraw Sądy nie uwzględniły zgłoszonych przez banki zarzutów zatrzymania.

Zobacz także:

Bilans tygodnia – 9 korzystnych wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer