Młotek prawniczy 2

Lekko zwalniamy tempo – dzisiaj uzyskaliśmy tylko jeden wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej.

Wyrokiem z dnia 13.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2805/20, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (aktualnie PKO BP). Jednocześnie Sąd oddalił jednak żądanie zapłaty z uwagi na tzw. teorię salda, zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot opłaty od pozwy, a w pozostałym zakresie koszty procesu zniósł wzajemnie pomiędzy stronami.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że skoro tytułem rat kredytobiorcy nie uiścili jeszcze na rzecz banku kwoty przekraczającej wypłacony im kapitał, to brak jest podstaw do zasądzenia na ich rzecz jakichkolwiek kwot. Umowa jest oczywiście nieważna, jednakże – zdaniem Sądu – niewątpliwe jest, że kredytobiorcy zobowiązani są do zwrotu na rzecz banku kwoty udostępnionego im kapitału. W takiej sytuacji niezasadne jest – również zdaniem Sądu – tworzenie bytów prawnych, które ostatecznie nie zostałyby wykonane, bowiem obie strony – a nie tylko bank – zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń.

Oczywiści w zakresie oddalenia roszczenia o zapłatę będziemy wnosić apelację.

Zobacz także:

Szczęśliwa trzynastka – kolejne korzystne wyroki

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer