Kancelaria adwokacka Kraków - artykuł
 1. Wyrokiem z dnia 13.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2415/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytowe zawarte w dawnym Polbanku są nieważne.
 2. Wyrokiem z dnia 16.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny (SSO Monika Włodarczyk, IV C 2302/20) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna.
 3. Wyrokiem z dnia 16.04.2021 r Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny (SSR Michalina Walat-Lis, I C 727/20) stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytowej zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda. Oczywiście liczymy na to, że wyrok w tym zakresie zostanie poprawiony na skutek planowanej apelacji (co powinno być tylko formalnością w świetle ostatniej uchwały SN). Na plus można zaliczyć to, że sąd nie obciążył powódki kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony, uznając, że strona powodowa miała rację w zakresie nieważności umowy i abuzywności kwestionowanych klauzul indeksacyjnych.
 4. W dniu 16.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka, II C 341/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszej Klientki od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna.

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer