Figura sprawiedliwości waga

W tym tygodniu uzyskaliśmy 3 wyroki, w tym jeden po rekordowo długim postępowaniu, bo po 77 miesiącach od wniesienia pozwu. I oby ten niechlubny rekord nigdy nie został pobity.

1. Wyrokiem z dnia 8 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, XXIV C 2563/20) oddalił w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela przedstawioną przez nas argumentację, która prowadzi do wniosku, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (SSO Bartłomiej Fiejdasz, I C 1480/15) uwzględnił w całości nasze powództwo pozbawiając wykonalności w całości w stosunku do naszego Klienta bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez PKO BP, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych. Pozew składaliśmy w październiku 2015 r. a zatem na rozstrzygnięcie w I instancji czekaliśmy niestety aż 77 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, VI ACa 709/20) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. (XXV C 440/19), w którym Sąd I instancji dokonał tzw. odfrankowienia, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
(1) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 43 tys. CHF,
(2) oddalił odsetki,
(3) uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania,
(4) obciążył bank w 97% kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytowe dawnego Polbanku są nieważne z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.

Wyrok jest prawomocny.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer