Figura sprawiedliwości waga

W tym tygodniu uzyskaliśmy 3 wyroki, w tym jeden po rekordowo długim postępowaniu, bo po 77 miesiącach od wniesienia pozwu. I oby ten niechlubny rekord nigdy nie został pobity.

1. Wyrokiem z dnia 8 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, XXIV C 2563/20) oddalił w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela przedstawioną przez nas argumentację, która prowadzi do wniosku, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (SSO Bartłomiej Fiejdasz, I C 1480/15) uwzględnił w całości nasze powództwo pozbawiając wykonalności w całości w stosunku do naszego Klienta bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez PKO BP, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych. Pozew składaliśmy w październiku 2015 r. a zatem na rozstrzygnięcie w I instancji czekaliśmy niestety aż 77 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, VI ACa 709/20) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. (XXV C 440/19), w którym Sąd I instancji dokonał tzw. odfrankowienia, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
(1) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 43 tys. CHF,
(2) oddalił odsetki,
(3) uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania,
(4) obciążył bank w 97% kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytowe dawnego Polbanku są nieważne z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

100 korzystnych wyroków w pół roku!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer