Aktualności

środa, 21 sierpnia 2019 Sprawa GetBack S.A. – 600 tys. zł zabezpieczonych roszczeń przeciwko Idea Bank S.A.

Z satysfakcją informujemy, że w dwóch sprawach związanych z nabyciem obligacji GetBack S.A., Sąd Okręgowy w Katowicach udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Idea Bank S.A. na łączną kwotę 600.000,00 zł! Oznacza to, że Sąd uznał za uprawdopodobnione roszczenia Klientów przeciwko Idea Bank o zwrot wartości nabytych obligacji spółki GetBack S.A. Postanowienie I Postanowienie II  Zgodnie z argumentacją prezentowaną w naszych pozwach, Idea Bank S.A. prowadził na rzecz...

czwartek, 21 lutego 2019 Kredyt we frankach - powództwo GETIN NOBLE BANK S.A. oddalone

Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku, jaki w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich zapadł w sprawie wytoczonej przeciwko naszemu Klientowi przez Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Opolu, I Wydział Cywilny,  oddalił powództwo banku, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 15.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Opolu, I Wydział Cywilny, z dnia 31 stycznia 2019 roku, sygn. akt I C 237/16

poniedziałek, 18 lutego 2019 Kredyt "Alicja" w PKO BP - czy coś da się z tym zrobić?

Kontynuujemy naszą współpracę z serwisem Bankier.pl. Tym razem adw. Michał Kaczmarski omawia możliwe podstawy dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, którzy w PKO BP zaciągnęli niesławny kredyt „Alicja”. Zapraszamy do lektury! Kredyt "Alicja" wciąż boli. Spełniał marzenia, stał się pułapką

wtorek, 22 stycznia 2019 Polisolokaty - kolejna przegrana Vienna Life (dawniej: Skandia)

Kolejna nasza wygrana w sprawie przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group), a dotyczącej tzw. polisolokaty. Umowa została zawarta w 2007 roku w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum Plus” (OW-R-PSPK-070810). 11 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie do sygn. akt II Ca...