Kolejne dobre wieści z Krakowa – najpewniej prawomocna nieważność BOŚ Bank i nieważność umowy dawnej Nordei z umową ramową w zakresie negocjacji kursów! 1. Nietypowa sytuacja spotkała nas już po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku w sprawie przeciwko BOŚ Bank, o którym to wyroku pisaliśmy stosunkowo niedawno (wyrok z dnia 14.01.2022 r., I…

Umowy zawierane w Banku Ochrony Środowiska S.A. można zaliczyć do tzw. kredytów denominowanych. BOŚ Bank stosował w zasadzie tylko dwa wzorce umowne, a zasadnicza różnica pomiędzy nimi sprowadza się do innego określenia kwoty kredytu, co ma dość istotne przełożenie na stosowaną argumentację.

Wcześniejsze umowy BOŚ Banku to przykład klasycznego kredytu denominowanego (najistotniejsze postanowienie niedozwolone to par. 1 ust. 4 Umowy). W nowszych umowach bank zmienił przede wszystkim sposób zapisu kwoty kredytu, wskazując każdorazowo, że kwota kredytu to X CHF, nie więcej jednak niż Y PLN. Tym sposobem kredyt posiadał zarówno cechy kredytu denominowanego, jak i kredytu indeksowanego, a kwota kredytu nie była tak naprawdę określona zarówno we frankach szwajcarskich, jak i w złotych polskich (obie wartości mogły być zmienne w zależności od przyjętego przez bank kursu, co w naszej ocenie tym bardziej świadczy o tym, że umowa jest nieważna). W tym wzorcu umownym najistotniejsze postanowienie znajduje się w Zbiorze Ogólnych Zasad Kredytowania (par. 18 ust. 1 lub 3 ZOZK).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko BOŚ Bank S.A.

W sprawach dotyczących umów dawnego BOŚ Banku uzyskaliśmy już ponad 5 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku. Podkreślić należy, że portfel kredytów frankowych BOŚ Banku nie był zbyt duży, stąd nie zapada przeciwko temu bankowi wiele wyroków.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer