Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku, jaki w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich zapadł w sprawie wytoczonej przeciwko naszemu Klientowi przez Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Opolu, I Wydział Cywilny,  oddalił powództwo banku, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 15.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Opolu, I Wydział Cywilny, z dnia 31 stycznia 2019 roku, sygn. akt I C 237/16

Kontynuujemy naszą współpracę z serwisem Bankier.pl. Tym razem adw. Michał Kaczmarski omawia możliwe podstawy dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, którzy w PKO BP zaciągnęli niesławny kredyt „Alicja”. Zapraszamy do lektury!

Kredyt "Alicja" wciąż boli. Spełniał marzenia, stał się pułapką

Kolejna nasza wygrana w sprawie przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group), a dotyczącej tzw. polisolokaty.

Umowa została zawarta w 2007 roku w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum Plus” (OW-R-PSPK-070810).

11 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie do sygn. akt II Ca 1991/18 wydał wyrok, w którym oddalił apelację strony pozwanej, Vienna Life. Tym samym towarzystwo ubezpieczeń już prawomocnie zobowiązane została do zwrotu na rzecz naszego Klienta bezpodstawnie pobranego świadczenia wykupu w kwocie 10.561,30 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu (w tym kosztami pomocy prawnej).

Powodzeniem w I instancji zakończył się kolejny prowadzony przez nas proces przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank), a dotyczący tzw. kredytów frankowych. Umowa została uznana za nieważną. Co jednak niemniej istotne, pomimo że środki z kredytu spożytkowane zostały na zakup samochodu na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej, Sąd Orzekający podzielił naszą argumentację uznając, że nie jest to cel związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą, a Klienci działali jako konsumenci.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 18 grudnia 2018 roku, sygn. akt XXV C 2576/18

Tym razem publikujemy korzystne dla naszego Klienta orzeczenie sądu I instancji, które wydane zostało w sprawie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GETIN Bank Spółką Akcyjną. To pierwszy w naszej praktyce wyrok, w którym Sąd Orzekający stwierdził nieważność umowy w samej sentencji.

Wyrok z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 16 listopada 2018 roku, sygn. akt XXV C 712/17

Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku, jaki w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich zapadł w sprawie wytoczonej w imieniu naszego Klienta przeciwko RAIFFEISEN BANK POLSKA.

Dla przypomnienia - Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 23.388,93 CHF.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 26 października 2018 roku, sygn. akt XXV C 711/17

Ponad 27 tys. zł ma zwrócić naszemu Klientowi Bank BGŻ BNP Paribas SA w związku z wyrokiem, jaki w sprawie kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny. Korzystne dla naszego Klienta orzeczenie zapadło w dniu 19 listopada 2018 roku w sprawie do sygn. akt I C 1755/15 i na chwilę obecną nie jest prawomocne.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2018 roku, sygn. akt I C 1755/15

Powodzeniem zakończyła się kolejna prowadzona przez nas sprawa dotycząca Klienta-frankowicza, który umowę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego zawarł z Getin Noble Bank SA w Warszawie. 16 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXV C 712/17 uznał umowę kredytu za nieważną! W związku z powyższym na rzecz naszego Klienta zasądzono zwrot ponad 31.000,00 CHF! Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 16 listopada 2018 roku, sygn. akt XXV C 712/17

Na naszym koncie coraz więcej sukcesów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich! 26 października 2018 roku Raiffeisen Bank Polska SA został zobowiązany do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 23.388,93 CHF. Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego. Wyrok w sprawie o sygn. XXV C 711/17 wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny. Wyrok ten nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 26 października 2018 roku, sygn. akt XXV C 711/17

Ostatnio pisaliśmy o wygranej naszego Klienta w sprawie wytoczonej przeciwko Getin Noble Bank S.A., a dotyczącej kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Miło nam poinformować, że nasz sukces został zauważony przez serwis Bankier.pl, który szczegółowo przeanalizował uzasadnienie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt XXV C 342/17. Poniżej zamieszczamy link do artykułu.

 Artykuł w portalu Bankier.pl

kontakt

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Regulamin

zapoznałem się z treścią regulaminu, który rozumiem i akceptuję w całości