Tym razem kilka słów o polisolokatach i wygranych przez nas sprawach, o których nie mieliśmy dotychczas okazji napisać szczegółowo. Na przestrzeni ostatnich miesięcy uzyskaliśmy 3 prawomocne wyroki uznające 4 umowy polisolokat za nieważne. Prawomocnie padły Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oferowane przez Vienna Life (Skandia Życie) oparte o następujące Ogólne Warunki Ubezpieczeń: –…

Z ogromną satysfakcją chwalimy się dwoma znaczącymi, niefrankowymi i – co najważniejsze – PRAWOMOCNYMI wyrokami, które uzyskaliśmy w ostatnim tygodniu! NIEWAŻNOŚĆ polisolokaty Vienny oraz ODSZKODOWANIE za sprzedaż obligacji GetBack S.A.! Po pierwsze – prawomocnie wygraliśmy sprawę z TU Vienna Life! Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy,(skład orzekający: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Serafin-Tabor, Sędziowie: Beata…

Wyrokiem z dnia 23.11.2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie do sygn. akt I C 2666/21 zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszej Klientki ponad 42 tys. zł, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postepowania w sprawie. Spór powstał na kanwie umowy Ubezpieczenia na Życie z…

Wyrokiem z dnia 7.11.2022 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w sprawie do sygn. akt I C 832/22 zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszego Klienta ponad 8 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postępowania w sprawie. Spór powstał na…

Wyrokiem z dnia 12.10.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, w sprawie do sygn. akt I C 476/22/K zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszego Klienta blisko 18 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postępowania w sprawie. Spór…

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny (SSR Monika Szczepaniec – Czech) w sprawie do sygn. akt I C 512/21 zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu ubezpieczyciela…

Sąd potwierdza abuzywność zapisów OWU o kodach EFW-OWU-0911 i EFZ-OWU-1212, odnoszących się do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF i Alfa ETF 10! Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie do sygn. akt I C 1003/21/S Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny…

Niestety nie zawsze wygrywamy. Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w dniu 21 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny (asesor sądowy Joanna Popiel-Oskroba), w sprawie do sygn. akt I C 232/22 oddalił roszczenia naszego Klienta, które zgłoszone zostały na kanwie umowy „Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze…

W dniu 30 sierpnia 2022 roku uzyskaliśmy dwa korzystne wyroki w sprawach polisolokat – wyrok w sprawie przeciwko AEGON TU na Życie oraz opisany poniżej wyrok w sprawie przeciwko Vienna Life TU na Życie S.A. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, (Sędzia Bogusława Kosiec) w sprawie do sygn. akt XII C 539/21/P…

Kolejna polisolokata nieważna! Tym razem przegrywa z nami Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S. A. we Wrocławiu ze swoją umową Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II” oraz OWU o kodzie 016_MSLII_01_v.02 . Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny, (Sędzia Agnieszka Karpowicz),…

Strona 0 z 31 3

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer