Figura sprawiedliwości głowa

Kolejna polisolokata nieważna! Tym razem przegrywa z nami Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S. A. we Wrocławiu ze swoją umową Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II” oraz OWU o kodzie 016_MSLII_01_v.02 .

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny, (Sędzia Agnieszka Karpowicz), w sprawie pod sygn. akt VI C 360/21, zasądził na rzecz naszego Klienta blisko 50 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz ponad 6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Sąd uznał polisolokatę Multi Select II za nieważną w całości, co otwiera drogę do odzyskania całej straty inwestycyjnej, jaką przez lata wygenerował ten skrajnie ryzykowny produkt inwestycyjny, w zasadzie pozbawiony jakiegokolwiek realnego waloru ubezpieczeniowego.

W toku procesu kwestionowaliśmy także zarówno możliwość pobierania opłat likwidacyjnych w przypadku przedterminowej rezygnacji z kontraktu przez konsumenta, jak i dopuszczalność zapisów umownych, które pozwalają ubezpieczycielowi bezterminowo wstrzymywać się z wypłatą świadczeń z umowy w powołaniu na aktywności samego funduszu inwestycyjnego, który redukuje odkupy swoich certyfikatów. Z uwagi na treść orzeczenia powód będzie mógł odzyskać kwoty nienależnie pobrane – lub niewypłacone – na podstawie powyższych zapisów umownych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Vienna uznaje wyrok I Instancji potwierdzający abuzywność klauzul umowy Multiportfel Złoty Wiek

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer