Dokumenty i młotek sędziowski

Wyrokiem z dnia 12.10.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, w sprawie do sygn. akt I C 476/22/K zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszego Klienta blisko 18 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postępowania w sprawie.

Spór powstał na kanwie umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym:
– ze Składką Jednorazową „Active Invest” Wariant Inwestycyjny Zamknięty zawartej w 2016 roku z TU Skandia,
– ze Składką Regularną „Multi Saver” Wariant Inwestycyjny Zamknięty zawartej w 2016 roku z TU Skandia.
Umowy zostały zawarte w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Active Invest” o indeksie OW-J-ACI-160113 oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multi Saver” OW-R-FZM-160429.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W sprawie przedstawiliśmy argumentację dotyczącą zarówno nieważności umów, jak i abuzywności klauzul w nich zawartych.

Sąd podzielił naszą argumentację prawną wskazując, że umowy są nieważne. Jeśli wyrok utrzyma się w II Instancji, Klient będzie mógł odzyskać całość wpłaconych Viennie składek, tj. również tę jej część, która stanowiła stratę na inwestycji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Vienna uznaje wyrok I Instancji potwierdzający abuzywność klauzul umowy Multiportfel Złoty Wiek

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer