Prawnik

Sąd potwierdza abuzywność zapisów OWU o kodach EFW-OWU-0911 i EFZ-OWU-1212, odnoszących się do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF i Alfa ETF 10!

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie do sygn. akt I C 1003/21/S Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny (sędzia Michalina Walat-Lis) zasądził od Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 54 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę ponad 8 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu!
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Podstawą powyższego orzeczenia było uznanie za niedozwolone (abuzywne) zapisów umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF i Alfa ETF 10, które dotyczyły opłaty warunkowej.
Upraszczając schemat umowy AEGON – ubezpieczyciel pobierał od konsumentów opłatę warunkową w wysokości odpowiadającej składce za pierwszy rok trwania umowy. Owa opłata miała zostać zwrócona ubezpieczonemu w formie premii po zakończeniu pierwszego okresu inwestycji, który mógł wynosić nawet kilkanaście lat! Rozwiązanie umowy przed tym terminem skutkowało oficjalnie – zgodnie z OWU – pobraniem tylko kilkusetzłotowej opłaty likwidacyjnej, choć w praktyce wiązało się z utratą możliwości odzyskania opłaty warunkowej.

Przed sądem skutecznie argumentowaliśmy, że opłata warunkowa w istocie rzeczy stanowi ukrytą opłatę likwidacyjną pobieraną niejako z góry, w momencie zawarcia umowy i wpłaty składki. Sąd zgodził się z naszą argumentacją i wynikającymi z niej wnioskami co do niedozwolonego charakteru takich postanowień umownych.

Dodatkowo cieszy, że AEGON nie zdecydował się na zaskarżenie wyroku Sądu I Instancji, co więcej – wykonał go w terminie tygodnia od jego ogłoszenia! Tym samym wyrok uprawomocnił się, a nasza Klientka odzyskała należne jej kwoty wraz z odsetkami, które zamknęły się w kwocie dodatkowych ok. 6 tys. zł!

Zobacz także:

MultiAsset Invest zdaniem sądu „oczywiście ważny”. Skarżymy wadliwy wyrok wydany przez asesora sądowego.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer