Na dobry początek tygodnia dwie nieważności Millennium i wyrok SA w Katowicach, który dotyka dwóch bardzo istotnych kwestii, tj. kursu właściwego do potrącenia CHF z PLN i kosztów procesu w przypadku składania przez banki powództw ewentualnych. 1. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 476/21, SSA Piotr Łakomiak) zmienił…

Na dobry początek roku dwa kolejne korzystne wyroki – tym razem nieważność dwóch umów zawartych w dawnej Nordei. 1. Wyrokiem z dnia 04.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1183/17, SSO Maria Piasecka) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 306 tys. zł wraz…

Na dobry początek tygodnia dwie kolejne nieważności – padła umowa dawnej Nordei i dawnego Kredyt Banku. 1. Wyrokiem z dnia 20.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (I C 409/21, SSR del. Bartłomiej Biegański) uwzględnił niemal w całości nasze żądanie (oprócz odsetek za 5 dni), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank…

Nieważność umowy zawartej z PKO BP S.A. w 9 miesięcy. Wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 799/21) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 52 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia 08.12.2021…

22 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie SSO Barbara Wypchło-Grymek, w sprawie do sygn. akt I C 2308/19, uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A. ponad 148 tys. zł oraz ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w…

Poniżej krótkie podsumowanie ostatnich dwóch tygodni – kolejne 3 korzystne wyroki! 1. W dniu 17.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (XXV C 2959/18, SSR del. Kamil Gołaszewski), ustalił nieważność umowy zawartej z Noble Bank S.A. Oddział Specjalistyczny Metrobank oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 118…

Jakiś czas temu informowaliśmy o prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa PKO BP S.A., w którym Sąd zasądził jedynie niewielką część roszczenia banku w związku z uznaniem umowy kredytu denominowanego za nieważną (II C 726/18). Wyrok uzyskał status prawomocności (w części oddalającej) już na etapie I instancji z uwagi na brak…

Czas podzielić się dwoma kolejnymi sukcesami: Stosunkowo niedawno pisaliśmy o naszym korzystnym wyroku w sprawie z powództwa PKO BP (z 23.12.2020 r., II C 726/18), w którym Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił w przeważającej części powództwo banku uznając, że umowa kredytu hipotecznego MIX z 2008 r. jest nieważna. Bank wywiesił białą flagę i nie złożył…

W październiku uzyskaliśmy kolejne 4 korzystne wyroki w sprawach przeciwko bankom (w tym 1 prawomocne odfrankowienie kredytu Nordea-Habitat). Mamy zatem na swoim koncie już 46 korzystnych wyroków w sprawach tzw. kredytów we frankach. Poniżej przedstawiamy listę wyroków zapadłych w październiku 2020 r. Pełna lista wyroków znajduje się w zakładce Nasze Wyroki. Wyrok Sądu Okręgowego w…

W dniu dzisiejszym, tj. 24.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny (XVI C 1230/17, SSR Wojciech Kozłowski) zasądził na rzecz naszego klienta od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) kwotę niespełna 73 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Strona 0 z 21 2

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer