W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

W tym tygodniu zapadło w sprawach naszych Klientów łącznie 6 wyroków (o trzech informowaliśmy już wcześniej). Dwa rozstrzygnięcia zapadły na gruncie umów zawartych już po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2009 r., czyli po zmianie brzmienia art. 358 § 2 k.c. 1. Wyrokiem z dnia 22.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 1333/20,…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy tzw. starego portfela mBanku. 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 875/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105…

Kolejny prawomocny wyrok potwierdzający bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału! Dzisiaj w sprawach naszych Klientów zapadły kolejne dwa korzystne wyroki, które dotyczą trzech umów kredytowych. Prawomocnie poległ Santander Bank Polska, a nieprawomocnie – mBank. 1. W dniu 23.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 700/21, SSA Ewa Kaniok) oddalił…

Ten tydzień również zaczynamy od dwóch korzystnych wyroków, tym razem z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (prawomocna nieważność dawnego Polbanku z nieuwzględnionym zarzutem zatrzymania) i z Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nieważność mBank z uchyleniem sprawy do ponownego rozpoznania). 1. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 103/21, SSA Marzena Konsek-…

Kolejne dwa korzystne rozstrzygnięcia na naszym koncie! Na uwagę zasługuje sprawa o pozbawienie wykonalności BTE, która w I instancji trwała aż 6 lat. 1. Wyrokiem z dnia 17.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2179/20, SSO Piotr Pilarczyk) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 26…

Kolejne bardzo dobre wieści z Krakowa! 3 wyroki potwierdzające nieważność umów kredytowych, a dodatkowo – krótka relacja z dzisiejszej rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. 1. Wyrokiem z dnia 01.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 641/20, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 108 tys….

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie stycznia 2022 w postaci statystyk wyroków uzyskanych przez Kaczmarski Żurowski Adwokaci Kraków w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. W styczniu uzyskaliśmy łącznie 22 wyroki w tzw. sprawach kredytów we frankach. Każdy z wyroków potwierdzał nieważność umowy kredytowej. 6 wyroków jest prawomocnych – 5 wyroków wydały sądy II instancji, kończąc tym…

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch kolejnych korzystnych wyrokach, które zapadły w sprawach naszych Klientów na posiedzeniach niejawnych. 1. Wyrokiem z dnia 14.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 83/22, SSO Ewa Jończyk) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym BRE Bankiem (umowa tzw. starego portfela) oraz zasądził od mBank S.A. na rzecz…

Prawomocna nieważność umowy ING Bank Śląski i nieważność umowy mBank. 1. W dniu 29.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz, I ACa 974/21) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił apelację banku od korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19). Sąd Okręgowy zasądził na…

Strona 0 z 31 3

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer