Prawo waga

Skoro nikt nie lubi przegrywać, to wiemy już, że po podsumowaniu października szczególnie złe nastroje panować musiały w:

– PKO BP – który przegrał z nami 7 razy, w tym 2 razy prawomocnie,
– mBank – który przegrał z nami 6 razy, w tym 1 raz prawomocnie, a dodatkowo nie znalazł pocieszenia w Sądzie Najwyższym, który odmówił przyjęcia jego skargi kasacyjnej do rozpoznania,
– Millenium Bank – który przegrał z nami 4 razy, w tym 1 raz prawomocnie,
– PeKaO, Raiffeisen Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Santander Consumer Bank, które przegrały z nami po 2 razy
oraz
– ING Bank Śląski, Bank BPH, BOŚ Bank, które przegrały z nami po 1. razie.

Uczciwie dodamy, że i my usłyszeliśmy wyroki zasądzające w 4 sprawach z powództw banków – ale jedynie w zakresie części wypłaconych przez banki kapitałów i przy jednoczesnym oddaleniu roszczeń o jakiekolwiek rekompensaty z tytułu korzystania z kapitału (co miało miejsce wobec BNP Paribas Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska oraz Banku BPH). 1 raz zakwestionowano również status konsumenta, z czym będziemy oczywiście walczyć w postępowaniu apelacyjnym.

Poniżej pełna lista 33. wyroków (+postanowienie SN), które uzyskaliśmy w październiku:

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 9584/21 (SSO Tomasz Leszczyński), oddalający – z uwagi na zakwestionowanie statusu konsumenta po stronie powodowej – powództwo naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i obciążający Klientów kosztami postępowania (umowa zawarta w 2007 roku z Deutsche Bank PBC S.A.).
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I ACa 488/22 (SSA Sławomir Jamróg), zmieniający w nieznacznym zakresie zaskarżony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2022 r. (I C 2028/20) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego.
Wyrok jest prawomocny.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 918/19 (SSO Bożena Chłopecka), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 149 tys. zł oraz ponad 85 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. w 2007 roku.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 3239/21 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik), umarzający postępowanie o zapłatę ponad 400 tys. zł z powództwa Banku BPH S.A. przeciwko naszym Klientom, a w części oddalający powództwo banku i obciążający pozwanych kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z GE Money Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt I C 3590/22 (Sędzia del. Alicja Węglowska), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN zawartej w 2006 roku z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 164 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt IV C 1393/19 (SSO Agnieszka Derejczyk), ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej w 2009 roku z Nordea Bank Polska S.A. i oddalający powództwo o zapłatę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., a także obciążający strony kosztami postępowania po połowie.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 6.10.2023 r., sygn. akt I C 1621/22 (SSO Monika Świerad), umarzający postępowanie – z uwagi na skuteczne potrącenie – o zapłatę 210 tys. zł z powództwa Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu przeciwko naszym Klientom, a dodatkowo- oddalający powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i jego waloryzację na ponad 200 tys. zł, jak również obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I ACa 389/22 (SSA Jerzy Bess), oddalający apelację banku w przeważającym zakresie, zmieniający nieznacznie zaskarżony przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.01.2022 r. (I C 2832/20) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością umowy zawartej w 2008 roku z z Nordea Bank Polska S.A. umowę o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT.
Wyrok jest prawomocny.

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I C 3406/22 (SSO Krzysztof Dyl), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 90 tys. zł i ponad 74 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 478/21 (Sędzia Edyta Żyła), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 24 tys. zł oraz ponad 41 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1134/21 (Sędzia Edyta Żyła), ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2005 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 195 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, uwzględniający przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 15642/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł oraz ponad 8,5 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1819/22 (SSO Krzysztof Lisek), oddalający roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację na ponad 109 tys. zł, zasądzający na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 298 tys. zł zwrotu kapitału z częściowymi odsetkami, a także obciążający pozwanych kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Fortis Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

14. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXIV C 3067/20 (Sędzia Monika Dominiak), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 181 tys. zł i ponad 193 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 1509/21 (Sędzia Piotr Pilarczyk), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę ponad 64 tys. zł oraz ponad 33 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej w 2008 roku z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 3565/21 (Sędzia del. Alicja Węglowska), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2009 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 96 tys. zł oraz ponad 117 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, uwzględniający przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.10.2023 r., sygn. akt I C 3727/21 (SSO Krzysztof Lisek), oddalający roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału na ponad 250 tys. zł, zasądzający na rzecz Banku Millenium S.A. kwotę ponad 450 tys. zł z częściowymi odsetkami, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania podniesionego przez pozwanego kredytobiorcę, i obciążający pozwanego kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.10.2023 r., sygn. akt I C 1283/23 (Sędzia Honorata Paluch), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej w 2005 roku i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 1,4 tys. zł oraz ponad 77 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.10.2023 r., sygn. akt I C 3234/23 (Sędzia Anna Chmielarz), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A.. kwotę ponad 240 tys. zł oraz ponad 17 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.10.2023 r., sygn. akt I C 3404/22 (Sędzia Edyta Żyła), ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2004 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. kwotę ponad 118 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

21. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I ACa 47/22 (SSA Regina Kurek), zmieniający w nieznacznym zakresie zaskarżony przez mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.11.2021 r. (I C 110/21) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego.
Wyrok jest prawomocny.

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I C 2519/21 (SSR del. Alicja Węglowska), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz 54 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

23. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 20.10.2023 r., sygn. akt I ACa 130/23 (SSA Magdalena Cichocka), oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.07.2022 r. (XII C 1076/18) oraz obciążający banku kosztami postępowania odwoławczego.
Wyrok jest prawomocny.

24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt I C 3209/23 (Sędzia Anna Chmielarz), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 54 tys. zł oraz ponad 47 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

25. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt II Ca 867/23 (SSO Monika Kuźniar (spr.), SSO Marek Kurkowski, SSO Dorota Stawicka-Moryc), oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 4.01.2023 r. (I C 979/22) oraz obciążający banku kosztami postępowania odwoławczego.
Wyrok jest prawomocny.

26. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt II Ca 2331/22 (SSO Jarosław Jaroń), oddalający apelację Banku Millenium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 3.06.2022 r. (VIII C 861/18) oraz obciążający bank kosztami postępowania odwoławczego.
Wyrok jest prawomocny.

27. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XII C 417/21/P (Sędzia Tomasz Partyk), zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Millenium S.A. kwotę ponad 16 tys. zł oraz ponad 11 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 1905/22 (Sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2006 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3398/23 (SSO Marcin Czachura), ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 6 tys. zł i ponad 106 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 26.10.2023 r., sygn. akt I C 187/23 (Sędzia Marcin Dudzik), ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A i zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 191 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, jednocześnie uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

31. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 27.10.2023 r., sygn. akt I C 605/21 (Sędzia Piotr Kiszka), zasądzający na rzecz naszych klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 65 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

32. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I C 1208/22 (SSO Grzegorz Buła), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 248 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

33. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18248/21 (SSO Jowita Cieślik), zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) kwoty ponad 54 tys. zł i 29 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

34. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I CSK 5956/22 (SSN Maciej Kowalski) odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz powodów ponad 65 tys. zł w związku z nieważnością umowy kredytu z 2006 roku oraz obciążające bank kosztami postępowania kasacyjnego.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer