Waga i prawnik

7 KORZYSTNYCH WYROKÓW W 7 DNI, W TYM DZISIEJSZY HAT-TRICK I PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ MILLENNIUM!

Ostatni tydzień był dla nas bardzo pracowity ale ciężka praca popłaca! Poniżej przedstawiamy listę wyroków, które zapadły tylko w mijającym tygodniu.

1. Wyrokiem z dnia 11 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, I C 1622/18) oddalił w całości powództwo mBanku na kwotę ponad 1,6 mln zł, zasądzając na rzecz Naszego Klienta kwotę ponad 28 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Niestety nie znamy jeszcze ustnych motywów rozstrzygnięcia, ponieważ z uwagi na strajk pracowników Sądu nie mieliśmy możliwości uczestniczyć w publikacji wyroku. Zakładamy jednak, że Sąd uznał, iż umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna (mPlan).

2. Wyrokiem z dnia 11 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Izabella Knych, II C 589/20) uwzględnił nasze powództwo zasądzając na rzecz Klientów od ING Bank Śląski kwoty ponad 155 tys. zł i 15 tys. CHF, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, jednak mając na uwadze wcześniejsze rozstrzygnięcia Sądu w tym składzie możemy założyć, że najpewniej umowa została uznana przesłankowo za nieważną w całości.

3. Wyrokiem z dnia 13 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (SSR Małgorzata Wieczorek, I C 58/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami, jak również obciążając bank w całości kosztami postępowania. Mając na uwadze, że Sąd nie powoływał w tej sprawie biegłego, możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2008 roku.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dnia 15 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Aneta Kozłowska, I C 2068/19) uwzględnił niemal w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania. Na kwotę zasądzonego roszczenia w omawianej sprawie składała się suma dokonanych nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem oraz suma uiszczonych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd uznał w tym przypadku, że obiektywnie umowa może być wykonywana z pominięciem klauzul indeksacyjnych. Co istotne, sprawa dotyczyła umowy kredytu z czerwca 2009 roku, a więc z okresu po zniesieniu zasady walutowości (nowelizacja art. 358 § 2 k.c.).

5. Wyrokiem z dnia 18 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 726/20) uwzględnił niemal w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz Klientów od Raiffeisen Bank Inetrnational AG kwoty ponad 64 tys. zł i 32 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta z Raiffeisen Bank Polska – a więc umowa kredytu denominowanego z 2007 roku – jest nieważna w całości. Tytułem ciekawostki dodamy, że na ostatniej rozprawie nie stawił się żaden pełnomocnik banku.

6. Wyrokiem z dnia 18 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Renata Jabłońska, I C 3121/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu indeksowanego z 2007 roku jest nieważna.

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

7. Wyrokiem z dnia 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Anna Strączyńska, I ACa 466/21) oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego, w którym Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytowej, zasądzając na rzecz Naszego Klienta kwoty ponad 48 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami (III C 1228/17). W tej sprawie na szczególną uwagę zasługuje nieuwzględnienie przez Sąd zarzutu zatrzymania. W ustnych motywach orzeczenia Sąd wskazał na kilka zasadniczych powodów nieuwzględnienia tego zarzutu, a więc, że:
a. prawo zatrzymania ma charakter rzeczowy i jest związane z rzeczą, przez co nie może dotyczyć rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku, a to właśnie cechuje pieniądz;
b. mając na uwadze treść art. 487 § 2 k.c. świadczenia stron muszą mieć charakter niejednorodny;
c. prawo zatrzymania nie może prowadzić do spełnienia świadczenia, bowiem – co do zasady – ma ono pełnić funkcję zabezpieczającą;
d. zarzut zatrzymania wygasa lub w ogóle nie powstaje jeżeli strona składająca oświadczenie jest chroniona w inny sposób – w tej sytuacji bank nadal ma jeszcze wpisaną hipotekę.

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Kolejne 3 prawomocne wyroki w sprawach kredytów powiązanych z CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer