Prawnik i waga
29 września 2021 r. dwukrotnie występowaliśmy przed przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w sprawach związanych z kredytami powiązanymi z CHF. Jest to pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tylko w tym tygodniu braliśmy udział w 3 rozprawach przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, a mimo że kancelarię prowadzimy w Krakowie, to przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie na przestrzeni ostatnich 7 lat z pełnomocnikami banków konfrontowaliśmy się również dwukrotnie.

W dniach poprzedzających rozprawę z Sądu Okręgowego w Krakowie docierały do nas informacje o naradzie, jaką odbyć mieli Sędziowie debatujący nad problemem tzw. kredytów frankowych. Z tej też przyczyny czekaliśmy z niecierpliwością na planowane posiedzenie Sądu Apelacyjnego.

Z uwagi na szczególną zawiłość prowadzonej przez nas sprawy Sąd Apelacyjny skierował ją na posiedzenie niejawne celem podjęcia decyzji o rozpoznaniu w składzie 3 sędziów. Choć Sąd nie rozstrzygnął sprawy, to jednak trudno było nie zauważyć, że SSA Wojciech Żukowski dokładnie analizuje aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych. W toku wymiany zdań Sędzia wspomniał m. in. o nowej koncepcji nieważności (tzw. trwałej bezskuteczności).
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Jeśli z kolei chodzi o powody skierowania sprawy do rozpoznania w składzie trzyosobowym, to przede wszystkim Sąd miał na uwadze, że bank dochodził zapłaty z wypowiedzianej umowy, natomiast w apelacji jego pełnomocnik zarzucał, że Sąd I instancji powinien był zasądzić przynajmniej należność z nieważnej umowy. Warto dodać w tym miejscu, że dla prawnej skuteczności takiej koncepcji roszczenie banku musiałoby być w tym zakresie wymagalne, a bank nigdy nie wezwał kredytobiorców do zwrotu uruchomionej kwoty kredytu.
Dodatkowo w omawianej sprawie kredytobiorcami byli doradcy kredytowi, którzy udzielali tego rodzaju kredytów, choć to w naszej ocenie – z oczywistych powodów – nie może wpływać na kształt ostatecznego wyroku w sprawie. Wisienką na torcie argumentacji banku miało być rzekome uznanie długu, które również nie powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia prawnego jeśli wziąć pod uwagę, że nie można uznać długu, który nie istniej