Powodzeniem zakończyła się kolejna prowadzona przez nas sprawa dotycząca Klienta-frankowicza, który umowę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego zawarł z Getin Noble Bank SA w Warszawie. 16 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXV C 712/17 uznał umowę kredytu za nieważną! W związku z powyższym na rzecz…

Na naszym koncie coraz więcej sukcesów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich! 26 października 2018 roku Raiffeisen Bank Polska SA został zobowiązany do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 23.388,93 CHF. Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego. Wyrok w sprawie o sygn. XXV C 711/17 wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny. Wyrok ten nie jest…

Ostatnio pisaliśmy o wygranej naszego Klienta w sprawie wytoczonej przeciwko Getin Noble Bank S.A., a dotyczącej kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF). Miło nam poinformować, że nasz sukces został zauważony przez serwis Bankier.pl, który szczegółowo przeanalizował uzasadnienie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt XXV C 342/17. Poniżej…

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem kolejnego, korzystnego dla naszego Klienta wyroku dotyczącego kredytu we frankach szwajcarskich (CHF) – tym razem wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w dniu 27 sierpnia 2018 roku (sygn. akt: XXV C 342/17) w sprawie przeciwko Getn Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny,…

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, wydany w związku z dochodzeniem ochrony dóbr osobistych przez naszego Klienta. Na mocy przedmiotowych orzeczeń na rzecz naszego Klienta zasądzono kwotę 10.000,00 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a także obciążono stronę pozwaną – Polska Press Sp. z o.o. – obowiązkiem…

Sąd Najwyższy w uchwałach z 10 sierpnia 2018 roku (sygnatury akt: III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) potwierdził wykładnię przepisów stosowaną przez prawników naszej kancelarii, zgodnie z którą roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem kapitałowym (tzw. polisolokaty) przedawniają się po 10 latach. Sytuacja taka dotyczy roszczeń wynikających z rozwiązania…

Z przyjemnością informujemy, że w serwisie internetowym Bankier.pl opublikowany został artykuł dotyczący sprawy GETBACK, do którego to tekstu obszernego komentarza udzielił adw. Michał Kaczmarski. Link do artykułu zamieszczamy poniżej. „Nie ma winnych nabicia w GetBack” – Bankier.pl

W związku z mnogością prowadzonych przez naszą kancelarię spraw przeciwko podmiotom rynku finansowego, w ostatnim czasie odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie Klientów możliwością wystąpienia na drogę sądową przeciwko spółce GETBACK S.A. Powyższe wynika oczywiście z sytuacji, w jakiej znalazła się wskazana spółka. GETBACK S.A. utraciła płynność finansową, w wyniku czego osoby, które dokonały zakupu wyemitowanych obligacji spółki,…

Kolejna – nieprawomocna jeszcze – wygrana naszego Klienta w sprawie polisolokat (sprawa przeciwko dawnej Skandii). Sąd przyznał na rzecz naszego Klienta zwrot bezpodstawnie pobranego świadczenia wykupu i to, pomimo że przeciwnik zgłosił zarzut przedawnienia roszczeń (umowa została rozwiązana przez Klienta 6 lat przed wytoczeniem powództwa). Sąd uznał za właściwą naszą argumentację w zakresie obowiązywania dziesięcioletniego…

Niezależnie od przedmiotu sporu czy wysokości naszego wynagrodzenia, do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Dowodem na to niech będzie prawomocny już wyrok oddalający względem naszej Klientki roszczenie Gminy Miejskiej Kraków o zapłatę… 120 zł. Tak – Gmina Miejska Kraków pozwała naszą Klientkę o sto dwadzieścia złotych i dzięki naszej interwencji sprawę przegrała. Na naszą…

Strona 4 z 6 1 2 3 4 5 6

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer