Vienna przegrywa z nami po raz kolejny! Kolejna sprawa dotycząca jednej z najpopularniejszych polisolokat na rynku – produktu Skandii (obecnie Vienna) Multiportfel Złoty Wiek (OWU OW-R-ZWK-110401) – zakończona sukcesem! Wyrokiem z dnia 30 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie uznał umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multiportfel Złoty Wiek…

Tuż przed ogłoszeniem stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zakończyliśmy sukcesem spór sądowy z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Spór powstał na bazie Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest zawartej w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia OW-J-MAI-161229. Przedmiotem Umowy było objęcie…

Nasza dobra passa w sporach z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. trwa – Sąd Rejonowy w Mikołowie w kolejnej sprawie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 187,47 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 677,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję. Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z…

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez prawników naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 6 428,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia…

Kolejny sukces w starciu z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Sąd Rejonowy w Mikołowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 305,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 683,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję. Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką…

Kolejna nasza wygrana w sprawie przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group), a dotyczącej tzw. polisolokaty. Umowa została zawarta w 2007 roku w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum Plus” (OW-R-PSPK-070810). 11 stycznia 2019 roku…

Sąd Najwyższy w uchwałach z 10 sierpnia 2018 roku (sygnatury akt: III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) potwierdził wykładnię przepisów stosowaną przez prawników naszej kancelarii, zgodnie z którą roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem kapitałowym (tzw. polisolokaty) przedawniają się po 10 latach. Sytuacja taka dotyczy roszczeń wynikających z rozwiązania…

Kolejna – nieprawomocna jeszcze – wygrana naszego Klienta w sprawie polisolokat (sprawa przeciwko dawnej Skandii). Sąd przyznał na rzecz naszego Klienta zwrot bezpodstawnie pobranego świadczenia wykupu i to, pomimo że przeciwnik zgłosił zarzut przedawnienia roszczeń (umowa została rozwiązana przez Klienta 6 lat przed wytoczeniem powództwa). Sąd uznał za właściwą naszą argumentację w zakresie obowiązywania dziesięcioletniego…

Z satysfakcją informujemy, że odnieśliśmy kolejny sukces w przedmiocie polisolokat i związanych z nimi opłat likwidacyjnych (w tym przypadku towarzystwo ubezpieczeń posługiwało się określeniem „świadczenie wykupu”). Sprawa dotyczyła umowy zawartej w 2010 roku ze Skandia Życie S.A. w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek”…

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer