20 maja 2024 roku wygraliśmy prawomocnie sprawę przeciwko Alior Bank S.A. w zakresie obligacji GetBack S.A.! Alior Bank S.A. został zobowiązany do zwrotu na rzecz naszej Klientki 75% wartości obligacji GetBack S.A. nabytych przy udziale banku w wadliwej procedurze. Tym samym nasza Klienta na mocy wyroku odzyska od banku 22500 zł tytułem zwrotu 75% wartości…

Z ogromną satysfakcją chwalimy się dwoma znaczącymi, niefrankowymi i – co najważniejsze – PRAWOMOCNYMI wyrokami, które uzyskaliśmy w ostatnim tygodniu! NIEWAŻNOŚĆ polisolokaty Vienny oraz ODSZKODOWANIE za sprzedaż obligacji GetBack S.A.! Po pierwsze – prawomocnie wygraliśmy sprawę z TU Vienna Life! Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy,(skład orzekający: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Serafin-Tabor, Sędziowie: Beata…

Wyrokiem z dnia 13.04.2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Sabina Czech – Śmiałkowska) w sprawie do sygn. akt VI C 1/23 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 22.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności…

Nasza wrześniowa wygrana z Alior Bank S.A. przed Sądem I Instancji w sprawie dotyczącej sprzedaży obligacji GetBack S.A. została dostrzeżona przez portal bankier.pl! Poniżej link do artykułu opatrzonego komentarzem adw. Marcina Żurowskiego, który prowadził sprawę. bankier.pl – Chciała lokatę strukturyzowaną – dostała obligacje GetBack   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   Zobacz także:…

Wyrokiem z dnia 12.09.2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Włodyga) w sprawie do sygn. akt I C 731/20 uwzględnił w całości roszczenia naszego Klienta i zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jego rzecz kwotę 328.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu…

Wyrokiem z dnia 15.09.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Ewa Piróg) w sprawie do sygn. akt I C 466/22 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 45.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od…

Z zadowoleniem informujemy, że wygraliśmy z Idea Bank S.A. kolejny spór sądowy dotyczący oferowania i sprzedaży obligacji GetBack S.A. Jest to już trzeci korzystny wyrok, który uzyskaliśmy dla naszych klientów – obligatariuszy GetBack S.A., którzy swoje obligacje nabyli przy udziale Idea Bank S.A. (Lion’s Bank). Tym razem wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2021 roku Sąd…

Styczeń kończymy niemałym sukcesem w sprawie obligacji GetBack S.A. – W dniu 28 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 321/20, SSO Katarzyna Zadora) zasądził od Idea Bank S.A. na rzecz naszego klienta 307.500,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek zaoferowania i sprzedaży przez bank obligacji GetBack S.A.   Potrzebujesz pomocy…

Z radością informujemy, że w sprawie przeciwko Idea Bank S.A., a dotyczącej obligacji GetBack S.A. (sygn. akt I C 784/19), Sąd Okręgowy w Krakowie już po 15 dniach od ogłoszenia wyroku opublikował w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jego pisemne uzasadnienie! Liczymy, że już w najbliższych dniach orzeczenie zostanie doręczone pełnomocnikowi strony pozwanej, a tym samym…

Ten tydzień zaczynamy bardzo mocnym akcentem – 20 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 784/19, SSO Justyna Sieklicka-Pawlak) wydał wyrok zasądzający w procesie przeciwko Idea Bank S.A. (Lion’s Bank) o odszkodowanie za utratę kapitału zainwestowanego w obligacje GetBack S.A. Sąd zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 120 tys. zł…

Strona 0 z 21 2

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer