Wyrokiem z dnia 13.04.2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Sabina Czech – Śmiałkowska) w sprawie do sygn. akt VI C 1/23 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 22.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności…

Nasza wrześniowa wygrana z Alior Bank S.A. przed Sądem I Instancji w sprawie dotyczącej sprzedaży obligacji GetBack S.A. została dostrzeżona przez portal bankier.pl! Poniżej link do artykułu opatrzonego komentarzem adw. Marcina Żurowskiego, który prowadził sprawę. bankier.pl – Chciała lokatę strukturyzowaną – dostała obligacje GetBack   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!     Sprawdź…

Wyrokiem z dnia 12.09.2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Włodyga) w sprawie do sygn. akt I C 731/20 uwzględnił w całości roszczenia naszego Klienta i zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jego rzecz kwotę 328.500,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od upływu terminu…

Wyrokiem z dnia 15.09.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (SSR Ewa Piróg) w sprawie do sygn. akt I C 466/22 uwzględnił w całości roszczenia naszej Klientki i zasądził od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na Jej rzecz kwotę 45.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od…

Z zadowoleniem informujemy, że wygraliśmy z Idea Bank S.A. kolejny spór sądowy dotyczący oferowania i sprzedaży obligacji GetBack S.A. Jest to już trzeci korzystny wyrok, który uzyskaliśmy dla naszych klientów – obligatariuszy GetBack S.A., którzy swoje obligacje nabyli przy udziale Idea Bank S.A. (Lion’s Bank). Tym razem wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2021 roku Sąd…

Styczeń kończymy niemałym sukcesem w sprawie obligacji GetBack S.A. – W dniu 28 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 321/20, SSO Katarzyna Zadora) zasądził od Idea Bank S.A. na rzecz naszego klienta 307.500,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek zaoferowania i sprzedaży przez bank obligacji GetBack S.A. Jakkolwiek do czasu…

Z radością informujemy, że w sprawie przeciwko Idea Bank S.A., a dotyczącej obligacji GetBack S.A. (sygn. akt I C 784/19), Sąd Okręgowy w Krakowie już po 15 dniach od ogłoszenia wyroku opublikował w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jego pisemne uzasadnienie! Liczymy, że już w najbliższych dniach orzeczenie zostanie doręczone pełnomocnikowi strony pozwanej, a tym samym…

Ten tydzień zaczynamy bardzo mocnym akcentem – 20 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 784/19, SSO Justyna Sieklicka-Pawlak) wydał wyrok zasądzający w procesie przeciwko Idea Bank S.A. (Lion’s Bank) o odszkodowanie za utratę kapitału zainwestowanego w obligacje GetBack S.A. Sąd zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 120 tys. zł…

Z dniem 24 lutego 2020 roku postanowienie o zatwierdzeniu układu GetBack S.A. z wierzycielami stało się prawomocne. W związku z powyższym doszło do umorzenia 75% wartości niezabezpieczonych obligacji nabytych przez każdego obligatariusza w ofercie prywatnej. Obecnie jedyną szansą na odzyskanie owych 75% wartości nabytych obligacji GetBack S.A. jest skierowanie pozwu do sądu przeciwko podmiotowi rynku…

Z satysfakcją informujemy, że w dwóch sprawach związanych z nabyciem obligacji GetBack S.A., Sąd Okręgowy w Katowicach udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Idea Bank S.A. na łączną kwotę 600.000,00 zł! Oznacza to, że Sąd uznał za uprawdopodobnione roszczenia Klientów przeciwko Idea Bank o zwrot wartości nabytych obligacji spółki GetBack S.A. Postanowienie I Postanowienie II…

Strona 0 z 21 2

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer