Młotek sędziowski waga i rozmowa

Ten tydzień zaczynamy bardzo mocnym akcentem – 20 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 784/19, SSO Justyna Sieklicka-Pawlak) wydał wyrok zasądzający w procesie przeciwko Idea Bank S.A. (Lion’s Bank) o odszkodowanie za utratę kapitału zainwestowanego w obligacje GetBack S.A.

Sąd zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 120 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty, którą w toku postepowania reklamacyjnego wyznaczyliśmy bankowi na spełnienie roszczeń obligatariusza. Powyższa kwota stanowi całość dochodzonego roszczenia. W wyroku zasądzono na rzecz naszego Klienta także zwrot kosztów postepowania.

Sąd orzekający w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną w pozwie.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ustnych motywach orzeczenia sąd wskazał, że strona pozwana z premedytacją zaoferowała stronie powodowej produkt finansowy niedopasowany do jej potrzeb, a także zataiła istotne informacje odnośnie faktycznego charakteru inwestycji w obligacje GetBack S.A. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że strona pozwana, jako profesjonalista, przynajmniej powinna była dysponować wiedzą o zastrzeżeniach formułowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem samej spółki GetBack S.A już w marcu 2017 roku i takie informacje powinna była przekazać stronie powodowej. Tymczasem informacje, jakie strona powodowa uzyskała o obligacjach GetBack S.A. od strony pozwanej, istotnie zniekształcały obraz inwestycji i ostatecznie doprowadziły stronę powodową do podjęcia decyzji o zaangażowaniu finansowym, której – gdyby dysponowała pełną wiedzą w tym przedmiocie – nigdy by nie podjęła.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kolejny sukces w sporze z Idea Bank S.A. mimo restrukturyzacji

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

CategorySprawy GetBack

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer