Prawnik uścisk dłoni

Z zadowoleniem informujemy, że wygraliśmy z Idea Bank S.A. kolejny spór sądowy dotyczący oferowania i sprzedaży obligacji GetBack S.A. Jest to już trzeci korzystny wyrok, który uzyskaliśmy dla naszych klientów – obligatariuszy GetBack S.A., którzy swoje obligacje nabyli przy udziale Idea Bank S.A. (Lion’s Bank).

Tym razem wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz naszego Klienta 112.500,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz kosztami procesu.

Powyższy wyrok jest wyrokiem zaocznym, który został wydany w następstwie niezłożenia przez Idea Bank S.A. odpowiedzi na pozew. Wyrok posiada rygor natychmiastowej wykonalności i jest nieprawomocny.

W ostatnim czasie, w związku z prowadzoną restrukturyzacją Idea Bank S.A., wiele postępowań sądowych zostało zawieszonych na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, inne niemal całkowicie straciły swoją dynamikę. Uzyskane przez nas orzeczenie dowodzi, że obecna, jednoznacznie niekorzystna dla obligatariuszy sytuacja Idea Bank S.A. niekiedy może zaowocować sprawnym uzyskaniem korzystnego dla poszkodowanego orzeczenia w sprawie.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Obecna sytuacja Idea bank S.A. nie pozwala na wszczęcie postepowania egzekucyjnego wobec tego podmiotu, a stan taki będzie trwał do czasu zakończenia jego restrukturyzacji. Wiele wskazuje również na to, że restrukturyzacja Idea Bank zakończy się jego upadłością.

Naszym zdaniem jednak szanse na odzyskanie przez obligatariuszy 100% środków ulokowanych w obligacjach GetBack nadal są realne. Wysoce prawdopodobne jest, że dla uzyskania takiego stanu rzeczy niezbędne okaże się wystąpienie z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa. Przesądzenie (w toczących się obecnie procesach) odpowiedzialności Idea Bank S.A. za szkodę w majątku obligatariuszy może znacząco ułatwić i przyspieszyć przyszłe dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa.

W kontekście powyższego należy jednak podkreślić, że uzyskanie wyroku przeciwko Idea Bank S.A. nie jest elementem niezbędnym dla zgłoszenia roszczeń wobec Skarbu Państwa, zaś droga do skutecznego dochodzenia roszczeń związanych z nabyciem obligacji GetBack S.A. nadal jest otwarta.

Zobacz także:

Obligacje GetBack S.A. – kolejna wygrana przeciwko Alior Bank S.A.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

CategorySprawy GetBack

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer