Prawniczka i figurka

Z radością informujemy, że w sprawie przeciwko Idea Bank S.A., a dotyczącej obligacji GetBack S.A. (sygn. akt I C 784/19), Sąd Okręgowy w Krakowie już po 15 dniach od ogłoszenia wyroku opublikował w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jego pisemne uzasadnienie!

Liczymy, że już w najbliższych dniach orzeczenie zostanie doręczone pełnomocnikowi strony pozwanej, a tym samym bieg rozpocznie termin na jego zaskarżenie. Im szybciej to nastąpi, tym szybciej sprawa zakończy się prawomocnie – liczymy, że tak jak w I Instancji, tak i przed sądem odwoławczym będzie to zakończenie korzystne dla naszego Klienta.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Poniżej zamieszczamy wspomniany wyrok wraz z uzasadnieniem.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.07.2020 r. w sprawie I C 784/19

Zobacz także:

Bankier.pl pisze o naszym sukcesie w sporze z Alior Bank odnośnie obligacji GetBack S.A.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

CategorySprawy GetBack