Mijający tydzień zdominowany został przez orzeczenia sądów krakowskich – na naszym podwórku uzyskaliśmy aż 5 nieważności! 1. Wyrokiem z dnia 04.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 359/21, SSR del. Ewa Ługowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i 34 tys. CHF wraz odsetkami za opóźnienie,…

Nietypowa prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank. 17.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Grzegorz Tyliński, VI ACa 757/18) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.08.2018 r. (XXV C 342/17) zasądzającego od banku na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 71 tys. zł wraz…

Kolejne bardzo dobre wieści z Krakowa! 3 wyroki potwierdzające nieważność umów kredytowych, a dodatkowo – krótka relacja z dzisiejszej rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. 1. Wyrokiem z dnia 01.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 641/20, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 108 tys….

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie stycznia 2022 w postaci statystyk wyroków uzyskanych przez Kaczmarski Żurowski Adwokaci Kraków w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. W styczniu uzyskaliśmy łącznie 22 wyroki w tzw. sprawach kredytów we frankach. Każdy z wyroków potwierdzał nieważność umowy kredytowej. 6 wyroków jest prawomocnych – 5 wyroków wydały sądy II instancji, kończąc tym…

Na osłodę poniedziałku – kolejne 4 nieważności! Prawomocnie padł Raiffeisen, a nieprawomocnie w Krakowie – Getin, Santander i PKO! 1. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 27/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) w ten sposób, że…

3 nieważności w jeden dzień – w tym dwie prawomocne! Prawomocnie poległ Raiffeisen (dawny Polbank) i Getin, a nieprawomocnie – Santander Consumer Bank. 1. Wyrokiem z dnia 12.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1158/17, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) zmienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.03.2017 r. (I C 911/15, SSO Andrzej…

Prawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku oraz odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 1. Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 650/21, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 2302/20, SSO…

Getin Noble Bank przegrywa proces o zapłatę przeciwko naszym Klientom! 25 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 561/19, SSR del. Dariusz Podyma) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Nie…

Kolejna wygrana i kolejna nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF! 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, sygn. akt sprawy XXIV C 2987/20) uwzględnił w całości nasze powództwo ustalając nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank i zasądzając na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 7 tys….

Nasza statystyka spraw dotyczących umów zawartych z FORTIS bankiem to na dzień dzisiejszy 3:0. 02.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5145/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Strona 0 z 21 2

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer