Prawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku oraz odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 1. Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 650/21, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 2302/20, SSO…

Getin Noble Bank przegrywa proces o zapłatę przeciwko naszym Klientom! 25 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 561/19, SSR del. Dariusz Podyma) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Nie…

Kolejna wygrana i kolejna nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF! 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, sygn. akt sprawy XXIV C 2987/20) uwzględnił w całości nasze powództwo ustalając nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank i zasądzając na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 7 tys….

Nasza statystyka spraw dotyczących umów zawartych z FORTIS bankiem to na dzień dzisiejszy 3:0. 02.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5145/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Po raz trzeci prawomocnie wygrywamy z Getinem! Dzisiaj, tj. 10 czerwca 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 185/21, SSA Marzena Konsek- Bitkowska) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1503/19, SSO Ewa Jończyk) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. całość dochodzonych kwot, tj….

Poniżej krótkie podsumowanie ostatnich dwóch tygodni – kolejne 3 korzystne wyroki! 1. W dniu 17.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (XXV C 2959/18, SSR del. Kamil Gołaszewski), ustalił nieważność umowy zawartej z Noble Bank S.A. Oddział Specjalistyczny Metrobank oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 118…

W październiku uzyskaliśmy kolejne 4 korzystne wyroki w sprawach przeciwko bankom (w tym 1 prawomocne odfrankowienie kredytu Nordea-Habitat). Mamy zatem na swoim koncie już 46 korzystnych wyroków w sprawach tzw. kredytów we frankach. Poniżej przedstawiamy listę wyroków zapadłych w październiku 2020 r. Pełna lista wyroków znajduje się w zakładce Nasze Wyroki. Wyrok Sądu Okręgowego w…

W dniu dzisiejszym, tj. 06.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, XXV C 2607/18) praktycznie w całości uwzględnił nasze powództwo i zasądził od Getin Noble Bank S.A. kwotę niespełna 29 tys. złotych i niespełna 42 tys. franków szwajcarskich wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu….

Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku, jaki w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich zapadł w sprawie wytoczonej przeciwko naszemu Klientowi przez Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Opolu, I Wydział Cywilny,  oddalił powództwo banku, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 15.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Opolu,…

Tym razem publikujemy korzystne dla naszego Klienta orzeczenie sądu I instancji, które wydane zostało w sprawie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GETIN Bank Spółką Akcyjną. To pierwszy w naszej praktyce wyrok, w którym Sąd Orzekający stwierdził nieważność umowy w samej sentencji. Wyrok z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 16…

Strona 0 z 21 2

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer