Prawnik przy pracy

W tym tygodniu wyjątkowo uzyskaliśmy tylko jeden prawomocny wyrok – tym razem w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Nasza aktualna statystyka z Getinem w sprawach, w których reprezentujemy konsumentów, to 32:0 – w tym 8 spraw zakończonych prawomocnie.

Wyrokiem z dnia 14.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 951/20, SSA Małgorzata Kuracka) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.07.2020 r. (XXV C 672/18) w ten sposób, że w związku z podniesionym przez bank zarzutem potrącenia zasądził na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Bank S.A. jedynie kwotę 413,63 CHF, znosząc wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa jest nieważna.
W sprawie pojawiły się dwa istotne wątki.
Po pierwsze, po stronie powodowej występował tylko jeden kredytobiorca i bank zarzucał, że stronami postępowania powinni również być spadkobiercy po zmarłym mężu powódki. W tym zakresie Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzi współuczestnictwo konieczne i że wystarczające są pisemne oświadczenia spadkobierców w zakresie świadomości skutków nieważności umowy, w których spadkobiercy wyrazili zgodę na nieważność umowy.
Po drugie, w sprawie bank dwukrotnie składał oświadczenie o potrąceniu (przed i po odebraniu od powódki oświadczenia o skutkach nieważności). Sąd uznał, że dopiero drugie oświadczenie było skuteczne i zastosował do rozliczenia kurs z dnia wymagalności roszczenia banku (tj. z dnia, w którym upłynął terminu zakreślony w wezwaniu do zapłaty).
Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki i nieaktualny pogląd sądu w zakresie potrącenia

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer