Artykuł kancelarii adwokackiej - Kraków
Prawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku oraz odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

1. Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 650/21, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 2302/20, SSO Monika Włodarczyk). Na mocy wyroku Sądu I Instancji na rzecz naszych Klientów zasądzono kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążono bank w całości kosztami postępowania.
Co istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a odsetki zostały naliczone od dnia wezwania banku do zapłaty.

2. Równie dobre wieści dotarły do nas z Sądu Najwyższego, który odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla nas wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – chodzi tutaj o wyrok z dnia 17.07.2020 r., sygn. I ACa 390/19 – odfrankowienie w sprawie z powództwa banku.

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer