Prawnik przy dokumentach

Po raz trzeci prawomocnie wygrywamy z Getinem!

Dzisiaj, tj. 10 czerwca 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 185/21, SSA Marzena Konsek- Bitkowska) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1503/19, SSO Ewa Jończyk) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. całość dochodzonych kwot, tj. niemal 20 tys. zł i ponad 42 tys. CHF, a jednocześnie obciążył bank w całości kosztami procesu.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W I instancji Sąd oddalił powództwo przede wszystkim z uwagi na przyjęcie, że kredytobiorca nie posiadał statusu konsumenta w ramach zawarcia umowy kredytu (umowa została zawarta w 2008 roku, w 2011 roku w CEIDG wskazano adres kredytowanej nieruchomości jako adres prowadzenia działalności gospodarczej).
Sąd Apelacyjny zwrócił jednak uwagę, że zarówno w umowie, jak i we wniosku kredytowym kredytobiorca został wskazany jako osoba fizyczna, a cel kredytowania określono jako zakup lokalu mieszkalnego. Dodatkowo, w oświadczeniu dotyczącym pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się wyraźne odniesienie do kredytu konsumenckiego. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie budziło zatem wątpliwości, że zaweriając umowę kredytu, kredytobiorca posiadał status konsumenta.
W dalszych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę na niedochowanie przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie istniejącego ryzyka oraz na abuzywność klauzul przeliczeniowych, co łącznie w ocenie Sądu przesądza o nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank mimo restrukturyzacji

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer