Figura sprawiedliwości w piasku

Nietypowa prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank.

17.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Grzegorz Tyliński, VI ACa 757/18) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.08.2018 r. (XXV C 342/17) zasądzającego od banku na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 71 tys. zł wraz z odsetkami. Co istotne, Sąd I instancji zasądził w/w kwoty tytułem odfrankowienia, oddalając jednocześnie żądanie zapłaty kwoty ponad 26 tys. CHF.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Wyrok I instancji zapadł w czasach, gdy odfrankowienia występowały zdecydowanie częściej niż nieważności i z tego względu właśnie Klienci nie zdecydowali się na złożenie apelacji – pomimo naszej rekomendacji w tym zakresie. W związku z powyższym, mając na uwadze, że obecnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w zdecydowanej większości orzeczeń uznaje umowy za nieważne, dokonaliśmy potrącenia roszczeń niezasądzonych wyrokiem I instancji (w tym oddalonych CHF) z roszczeniem banku o zwrot kapitału. W ten sposób nie tylko chcieliśmy pokazać sądowi, że oddalenie CHF przy nieważności nie będzie stanowiło dla kredytobiorców problemu, ale jednocześnie chcieliśmy zwalczyć zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania (zerując roszczenie banku o zwrot kapitału).
Między innymi z tego właśnie powodu Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, choć podkreślił jednocześnie, że co do zasady zgłoszenie takiego zarzutu jest możliwe w tego typu sprawach. Sąd potwierdził ponadto, że przy potrąceniu kursem właściwym do rozliczenia jest kurs z daty wymagalności roszczenia aktywnie potrącanego.

Wyrok jest prawomocny.

Getin nie ma z nami łatwego życia – aktualnie nasza statystyka sporów z tym bankiem w relacji konsument vs bank wynosi 26:0.

Zobacz także:

32 : 0 dla nas w sporach z Getin Noble Bank

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer